ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ

Δελτίο τύπου του Συνδέσμο Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Π.Ε.  Πρέβεζα Συγκρότηση και επιτόπιος έλεγχος του διμελούς οργάνου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης  Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας , ύστερα από έγγραφη καταγγελία του Συνδέσμου  μας , …

Περισσότερα...

Δελτίο τύπου -Έλεγχος για παράνομη εργασία σε κεντρικό κατάστημα της Πρέβεζας

Δελτίο Τύπου του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Π.Ε .Πρέβεζας Το Σάββατο 9-7-2016  και ώρα  9.00 το πρωί   ,σε κεντρικό κατάστημα στο ιστορικό κέντρο της Πρέβεζας,  στο οποίο εκτελούνταν ηλεκτρολογικές εργασίες…

Περισσότερα...

Έληξε η παλαιά άδεια ηλεκτρολόγου ;; Αντιστοίχιση μόνο κάτω από πρoϋποθέσεις

Νομικό πλαίσιο: α.  Οι διατάξειςτου Ν. 3982/2011 (ΑΔΑ 4ΑΣΡΦ-ΑΔ2). β. Το Π.Δ. 108/2013 (ΦΕΚ 141/Α/12-06-2013). γ. Η ΚΥΑ υπ. αριθ. οικ. 10574/661/ΦΓ9.6.4. (Β)/(ΦΕΚ 2190/Β/05-09-2013. Η αίτηση  υποβολής δικαιολογητικών με σκοπό…

Περισσότερα...

Ατύχημα από ηλεκτρικά αίτια ; Συνέπειες όχι μόνο για τον ηλεκτρολόγο αλλά και τον ιδιοκτήτη

Οι  έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων διενεργούνται  σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και  πάντα από αδειούχο ηλεκτρολόγο που κατέχει νόμιμη άδεια και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος…

Περισσότερα...

Σύσκεψη Π. Κ. Ηπείρου-Δυτικής Ελλάδος -Ιονίων Νήσων στην Πρέβεζα στις25 Ιουνίου

Δελτίο Τύπου του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Π.Ε .Πρέβεζας     Ο Σ.Ε.Η Πρέβεζας οργανώνει Περιφερειακό Κλιμάκιο    Ηπείρου-Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων  υπό την αιγίδα της ΠΟΣΕΗ(Πανελλήνια Ομοσπονδία Σωματείων Εργοληπτών Ηλεκτρολόγων)…

Περισσότερα...

Εμπιστευτείτε την ασφάλεια της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης στους ειδικούς

Η ηλεκτρική ενέργεια είναι κοινωνικό αγαθό ζωτικής σημασίας και είναι άρρηκτα συνδεδεμένη με το σύγχρονο τρόπο ζωής. Επειδή,  όλες οι ηλεκτρικές εγκαταστάσεις αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και η άδηλη – καμιά…

Περισσότερα...