Οι ηλεκτρολογικές σωληνώσεις τοποθετούνται ευθεία ή λοξά ;

 Το στάδιο του σκαψίματος των τοίχων  και στη συνέχεια οι σωληνώσεις  και η τοποθέτηση των κυτίων διακλάδωσης και διακοπτών- πριζών κ.λ.π. είναι καίριο και προδικάζει την σωστή  όδευση των καλωδίων…

Περισσότερα...

Το ήξερες; Ο νόμιμος ηλεκτρολόγος ελέγχεται για τις υπηρεσίες του

Για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών-χρηστών  ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα των αποδεκτών των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες  (δηλαδή τους ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα σύμφωνα με το Άρθρο…

Περισσότερα...

Υποχρεώσεις του ηλεκτρολόγου απέναντι σε συναδέλφους

  Ο Αδειούχος ελεύθερος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος ,έχει  υποχρεώσεις απέναντι στους άλλους συναδέλφους. Οι υποχρεώσεις αυτές ,κατηγοριοποιούνται σε συμβατικές που αναγράφονται στα καταστατικά των σωματείων  ,υποχρεωτικές δηλαδή την συμμόρφωση στην  κείμενη…

Περισσότερα...

Βοηθητικό προσωπικό ηλεκτρολόγου .Τι κάνει;

 Σύμφωνα με το  Π.Δ. 108/2013 ‘Αρθρο  4  Παράγραφος 8. Βοηθητικό προσωπικό:< Η εκτέλεση επιμέρους εργασιών αναγκαίων για την υλοποίηση (κατασκευή) νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υφισταμένων ή νέων εγκαταστάσεων, και ιδίως βοηθητικών…

Περισσότερα...

Ηλεκτρικός Θερμοσίφωνας -Τρόποι οικονομίας και παράταση της ζωής του

Ο Ηλεκτρικός θερμοσίφωνας, είναι μία ηλεκτρική  συσκευή που παρέχει ζεστό νερό χρησιμοποιώντας την ενέργεια του ηλεκτρικού ρεύματος , είτε με αντιστάσεις, είτε με μπόιλερ.Σε αντίθεση  με τον ηλιακό που χρησιμοποιεί…

Περισσότερα...

Συνέπειες μιας κακής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης -Θάνατοι

  Το μεγάλο αγαθό του ηλεκτρικού ρεύματος, εγκυμονεί  εξίσου μεγάλους κινδύνους  για τους  καταναλωτές -χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας, αλλά όχι μόνο για αυτούς . Οι συνέπειες μιας κακής ηλεκτρολογικής εγκατάστασης είναι…

Περισσότερα...