ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

‘Οταν λήγει η ισχύς της Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) , ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης υποχρεούται να ζητήσει από τον ιδιώτη ηλεκτρολόγο κάτοχο αδείας να συντάξει νέα ΥΔΕ και στη…

Περισσότερα...

Πως διαβάζεται το αυτοκόλλητο του επανελέγχου στον ηλεκτρικό πίνακα ;

Πως διαβάζεται  το αυτοκόλλητο του επανελέγχου στον ηλεκτρικό πίνακα ;

Μετά το πέρας του αρχικού ελέγχου για την ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης ή του επανελέγχου της οικίας ή του επαγγελματικού χώρου και την εκπόνηση της Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) ,…

Περισσότερα...