Μέχρι τέλους του έτους τα παλαιά έντυπα ΥΔΕ

Μέχρι τέλους του έτους  τα παλαιά έντυπα  ΥΔΕ

Στις 24.12.2019 δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4825 Β) η αλλαγή του Άρθρου 1 της ΚΥΑ της ΦΑ’50/12081/642/26-07-2006 για τις Διατάξεις Διαφορικού Ρεύματος (ΦΕΚ 122 Β’)και τροποποιείται η ΥΔΕ…

Περισσότερα...