Φρένο στην ανεξέλεγκτη διάθεση και διανομή οικιακών πολύπριζων -ταφ

Φρένο στην ανεξέλεγκτη διάθεση και διανομή  οικιακών πολύπριζων -ταφ

Σύμφωνα με το ΦΕΚ 3245 4/08/2020 καθορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις διάθεσης και διαθεσιμότητας στην ελληνική αγορά του ηλεκτρολογικού υλικού «Ρευματοδότες και ρευματολήπτες για οικιακή χρήση». Ενδεικτικά αναφέρονται :…

Περισσότερα...