Μέχρι 1 Νοεμβρίου η καταχώριση στο ειδικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων των σωματείων χωρίς την επιβολή διοικητικών κυρώσεων Κάθε είδους νομικά πρόσωπα και νομικές οντότητες που έχουν έδρα στην Ελλάδα ή…

Περισσότερα...