Η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου σε ισχύ

Η νέα Υπεύθυνη Δήλωση Ηλεκτρολόγου σε ισχύ

Η ΥΔΕ πιστοποιεί την ασφάλεια της εσωτερικής ηλεκτρικής εγκατάστασης του ακινήτου και εξασφαλίζει τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας από υπαρκτούς κινδύνους όπως ηλεκτροπληξία , πυρκαγιά , καταστροφή ηλεκτρονικών και ηλεκτρικών συσκευών…

Περισσότερα...