NOMOΣ 3982/2011- ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ

NOMOΣ 3982/2011- ΑΠΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΠΟΙΗΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΩΝ ΠΑΡΚΩΝ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ – ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΟΥ

ΜΕΡΟΣ Ι (άρθρα 1–16):
ΑΔΕΙΟΔΟΤΗΣΗ ΤΕΧΝΙΚΩΝ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ
    Η Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας έχει αρμοδιότητα για 16 τεχνικά επαγγέλματα, για τα οποία μέχρι σήμερα χορηγούνται 214 άδειες άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας.
  Το θεσμικό πλαίσιο που διέπει έως σήμερα τις άνω επαγγελματικές δραστηριότητες πηγάζει από το βασικό Ν.6422/1934, το βασικό Β.Δ. 16/17 Μαρτίου 1950, καθώς και πάνω από 100 διατάγματα που έχουν εκδοθεί από το 1936 ως και το 2003.
Είναι δε πρόδηλο ότι χρήζει απλούστευσης και εκσυγχρονισμού, ώστε να ανταποκρίνεται στις νέες συνθήκες της αγοράς και της κοινωνίας.
Οι ρυθμιζόμενες δραστηριότητες περιλαμβάνουν την εγκατάσταση, συντήρηση και το χειρισμό ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων, τις ηλεκτροσυγκολλήσεις, τις οξυγονοκολλήσεις κ.λ.π.
Οι κατηγορίες επαγγελμάτων που ρυθμίζονται με το Ν3982/11 καθώς και ο αριθμός των αδειών άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας που παρέχονται σήμερα παρουσιάζεται στο επόμενο πίνακα:
ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ  ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΩΝ ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΩΝ
1 Υδραυλικός 10
2 Ηλεκτρολόγος 37
3 Χειριστής Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων 68
4 Πρακτικός Μηχανικός 67
5 Ψυκτικός 4
6 Ηλεκτροσυγκολλητής 2
7 Οξυγονοκολλητής 2
8 Επαγγελματίας Καυστήρων υγρών καυσίμων 2
9 Επαγγελματίας Αερίων Καυσίμων 3
10 Γομωτής Πυροδότης Έργων 2
11 Θερμαστής – Αρχιθερμαστής 2
12 Εργοδηγός Μηχανολόγος 1
13 Χειριστής Ανυψωτικών Μηχανημάτων Τήξεως Αλουμίνας 1
14 Σχεδιαστής Μηχανουργός 9
15 Ηλεκτρολόγος Θεάτρου 1
16 Χειριστής Μηχανημάτων Προβολής Κινηματογραφικών Ταινιών 3
ΣΥΝΟΛΟ 214
Κύριοι στόχοι του νέου νόμου:
  1. Η εκπόνηση ενός σύγχρονου θεσμικού πλαισίου για κάθε αδειοδοτούμενο επάγγελμα
  2. Να περιοριστεί ο αριθμός των χορηγούμενων αδειών άσκησης επαγγελματικής δραστηριότητας, ώστε το είδος και ο αριθμός των αδειών αυτών να ανταποκρίνονται σε πραγματικές ανάγκες της οικονομίας.Ο εκτιμούμενος αριθμός των νέων αδειών από 214 τίθεται σε λιγότερες από 50.
  3. Να καθιερωθούν σύγχρονες προϋποθέσεις και απαιτήσεις όσον αφορά τα απαιτούμενα  επαγγελματικά προσόντα και τον τρόπο πιστοποίησής τους.
    Για παράδειγμα προβλέπεται η δυνατότητα υποκατάστασης της προϋπηρεσίας, με την παρακολούθηση εξειδικευμένων προγραμμάτων επαγγελματικής κατάρτισης.
  4. Να παρέχεται εξειδικευμένη επαγγελματική κατάρτιση υψηλού επιπέδου. Για το σκοπό αυτό προβλέπεται η λειτουργία εξειδικευμένων φορέων επαγγελματικής κατάρτισης.
  5. Οι διαδικασίες αδειοδότησης να γίνουν απλές και διαφανείς. Στα πλαίσια αυτά προβλέπονται:

α) η καθιέρωση χρονικών προθεσμιών για την έκδοση των αδειών, οι οποίες κυμαίνονται από 1 έως 2 μήνες, ανάλογα με την ανάγκη ή μη υποβολής του ενδιαφερόμενου σε εξετάσεις

β) η δυνατότητα διενέργειας των εξετάσεων είτε από τις αρμόδιες αρχές της έδρας της Περιφέρειας, είτε από φορείς του Ιδιωτικού και του Δημοσίου Τομέα, οι οποίοι, αφού αξιολογηθούν από το Εθνικό Σύστημα Διαπίστευσης, αδειοδοτούνται από τον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων

γ) ο καθορισμός συγκεκριμένης εξεταστέας ύλης και πρακτικής εξέτασης, που θα είναι ίδιες για όλους όσοι διενεργούν εξετάσεις

δ) ο καθορισμός αντιπροσωπευτικής συγκρότησης των εξεταστικών επιτροπών και της εκπαίδευσης των μελών των εξεταστικών επιτροπών.

 

Να καθιερωθούν ρυθμίσεις για την προστασία του καταναλωτή και εν γένει των αποδεκτών των υπηρεσιών από τους ασκούντες τις επαγγελματικές δραστηριότητες που ρυθμίζονται με τον παρόντα νόμο.

Για το λόγο αυτό προβλέπεται η διενέργεια ελέγχων της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών και, αναλόγως η επιβολή κυρώσεων.