Κοινωνικό Τιμολόγιο ΔΕΗ- Ποιοί είναι οι δικαιούχοι και ποιές οι προυποθέσεις για την εφαρμογή του

Βασικές Προϋποθέσεις  για την χορήγηση του Το Κοινωνικό Οικιακό Τιμολόγιο εφαρμόζεται στο σύνολο της τετραμηνιαίας κατανάλωσης, εφόσον: 1. Η κατανάλωση αφορά σε κάλυψη αναγκών της κύριας κατοικίας του δικαιούχου μόνο…

Περισσότερα...

Κατηγορίες και διαστήματα επανελέγχων

Κατηγορίες Χώρων για τον Επανέλεγχο των Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων (Ε.Η.Ε) O επανέλεγχος που θα διενεργείται σε χρονικά διαστήματα ανάλογα με την εγκατάσταση χωρίζεται στις παρακάτω κατηγορίες  : Κ5 Εσωτερικές ηλεκτρικές…

Περισσότερα...

12