Αιτίες ατυχημάτων από τον ηλεκτρισμό

Ατυχήματα από τον ηλεκτρισμό μπορεί να προκληθούν, μεταξύ άλλων, λόγω: • Ακατάλληλης και ανεπαρκούς ηλεκτρικής εγκατάστασης. • Παράλειψης τήρησης βασικών κανόνων ηλεκτρικής ασφάλειας, όταν διεξάγονται εργασίες πάνω σε ηλεκτρικές εγκαταστάσεις…

Περισσότερα...

Είδη ηλεκτρικού ελέγχου :Αρχικός -Μετά απο τροποποίηση -Επανέλεγχος

Κάθε ηλεκτρική εγκατάσταση πρέπει να ελέγχεται μετά την αποπεράτωση της , αλλά και μετά την  θέση της σε λειτουργία ώστε να εξακριβωθεί στο μέτρο του δυνατού , ότι πληροί τις…

Περισσότερα...

Ενδεδειγμένη χρήση των εργαλείων χειρός

Βασικοί κανόνες για την ασφαλή χρήση των εργαλείων χειρός  Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ελαττωματικά εργαλεία. Ελέγξτε πριν από κάθε χρήση τις λαβές ,τις ενώσεις και γενικά την κατάσταση του εργαλείου…

Περισσότερα...

Ηλεκτρικές γραμμές και θερμοκρασία κατά ΕΛΟΤ HD 384

Θερμοκρασία περιβάλλοντος 522.1.1 Οι  ηλεκτρικές γραμμές πρέπει να επιλέγονται και να εγκαθίστανται έτσι, ώστε να είναι κατάλληλες για την υψηλότερη και για την χαμηλότερη θερμοκρασία περιβάλλοντος και να εξασφαλίζεται ότι,…

Περισσότερα...

Ρελέ διαρροής αναγκαίο για την προστασία μας

Το ρελέ διαφυγής η ρελέ διαρροής ή αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης ή ηλεκτροστόπ (έτσι το έχουν ονομάσει στα Χανιά) είναι ένα ηλεκτρολογικό υλικό  το οποίο τοποθετείται και συνδέεται  στον  ηλεκτρικό πίνακα της…

Περισσότερα...

Πολλά φωτιστικά στο χώρο αλλά λίγο φως ;

Ο φωτισμός  ενός χώρου αποτελεί ένα σημαντικό στοιχείο στην διακόσμηση αλλά και στην λειτουργικότητα του. Για το λόγο αυτό ,διαφορετικά φωτιστικά επιλέγουμε για το υπνοδωμάτιο και την κουζίνα ή το…

Περισσότερα...