Υποχρεώσεις του ηλεκτρολόγου απέναντι σε συναδέλφους

Υποχρεώσεις του ηλεκτρολόγου απέναντι σε συναδέλφους

 

Ο Αδειούχος ελεύθερος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος ,έχει  υποχρεώσεις απέναντι στους άλλους ηλεκτρολογοι τρειςσυναδέλφους.

Οι υποχρεώσεις αυτές ,κατηγοριοποιούνται σε συμβατικές που αναγράφονται στα καταστατικά των σωματείων  ,υποχρεωτικές δηλαδή την συμμόρφωση στην  κείμενη νομοθεσία  και ηθικές.

Ενδεικτικά αναφέρουμε μερικές :

  • Οφείλει να συμπεριφέρεται στους άλλους  συναδέλφους του με ευγένεια και να διαμορφώνει ισότιμες σχέσεις ,που να αποπνεύουν συναδελφικότητα και αλληλεγγύη.
  • Οφείλει να επιδιώκει αρμονικές σχέσεις με τους  άλλους συναδέλφους
  • Οποιαδήποτε υβριστική ή αντικοινωνική  έκφραση προς τον άλλο συνάδελφο ,ακόμα και αν είχε βάση ,στο τέλος θα γυρίσει μπούμερανγκ εναντίων του και θα χάσει το δίκιο του, λόγω της κακής συμπεριφοράς του .Με ευγένεια θεωρούμε ότι μπορούν να λυθούν καλύτερα τα προβλήματα και αν όχι υπάρχουν και τα ένδικα μέσα.
  • Είναι ανεπίτρεπτο και ηθικά και νομικά κολάσιμο να προσβάλλει τον συνάδελφο του  προς τρίτους και ιδιαίτερα υποψήφιους πελάτες , με δυσμενείς κρίσεις ως προς τις ικανότητες του και συκοφαντώντας  τον , να στοχεύει στην εκτόπιση του και την ανάληψη του έργου.Επιπροσθέτως στοιχειωθετεί ποινικά κολάσιμη πράξη και ο παθών έχει το δικαίωμα εκ του νόμου να αξιώσει είτε ηθική, είτε χρηματική αποξημίωση .
  • Ηθική υποχρέωση του ηλεκτρολόγου είναι ,όταν του ανατίθεται έργο, στο οποίο ο πελάτης είχε απασχολήσει άλλον ηλεκτρολόγο και η εργασία είναι εκρεμής ,να ελέγξει αν ο προηγούμενος συνάδελφος  έχει εξοφληθεί για τις εργασίες που έχει κάνει .Για να μην παρουσιάζονται φαινόμενα παραπλάνησης , να επικοινωνεί ο ίδιος με τον συνάδελφο και ύστερα απο την έγκριση του, να αποπερατώνει το έργο.
  • Σύμφωνα με τα χρηστά ήθη , όταν κάποιος συνάδελφος  για λόγους ανωτέρας βίας  ( λόγους  υγείας , οικογενειακούς λόγους ,  φυσικά αίτια κ.λ.π.) δεν δύναται να αποπερατώσει το έργο το οποίο έχει αναλάβει  ή στον χρόνο που έχει συμφωνηθεί , να συνδράμει και να βοηθήσει όταν του ζητηθεί και όχι να αρνηθεί με στόχο την ανάληψη του έργου.
  • Οι έμπειροι με αρκετά χρόνια εργασίας ή καλύτερα καταρτισμένοι ηλεκτρολόγοι, δεν πρέπει να είναι υπερόπτες και να βλέπουν τους άλλους νεότερους συναδέλφους αφ΄υψηλού. Ας αναλογιστούν ότι και αυτοί απο κάπου ξεκίνησαν και κάποιοι άλλοι συνάδελφοι, τους βοήθησαν να ανέλθουν επαγγελματικά .
     

Μέσα στη δίνη της οικονομικής κρίσης που όλοι βιώνουμε , είναι κατανοητό ότι οι πιο δυνατοί θα  καταφέρουν να βγούν αλώβητοι και  να επιβιώσουν στο επάγγελμα .Αυτό όμως είναι θεμιτό να γίνει με τον σωστό κοινωνικά και ηθικά τρόπο . Στο κάτω  κάτω , υπάρχουν τόσοι πολλοί λαθρεγκαταστάτες που περιμένουν  στην γωνία για να εκμεταλλευτούν αυτή την αντιπαλότητα.

Ενωμένοι ,πετυχαίνουμε περισσότερα .

Επιτρέπετε η αντιγραφή και αναδημοσίευση μέρους ή όλου του άρθρου εφόσον αναφέρετε η πηγή .