Το φις σούκω μου, μπαίνει στην τριπολική πρίζα άρα είναι σωστό ;

Το φις σούκω μου, μπαίνει στην τριπολική πρίζα άρα είναι σωστό ;

πρίζα τρεις τρύπεςΈχει διαπιστωθεί ,ότι σε παλιές οικίες και καταστήματα, υπάρχουν ακόμα πρίζες με τρείς τρύπες (τριπολικές ) , στις πρίζες αυτές έμπαιναν φις   όμοια που εφάρμοζαν ακριβώς .Τα φις αυτά δεν υπάρχουν πλέον στο εμπόριο και όταν χαλάσουν ή όταν θέλει κάποιος να τοποθετήσει μια νέα συσκευή οι επιλογές του είναι δύο :

-Να ζητήσει απο τον ηλεκτρολόγο του να του τοποθετήσει νέα πρίζα ( το  σωστό )

-Να βάλει το φις σούκω στην παλαιά τριπολική πρίζα , όταν φυσικά χωράει, γιατί συμβαίνει και αυτό , με λίγη δυσκολία ομολογουμένως ( μεγάλο λάθος )

Το λάθος έγκειται, στο ότι  δεν έχουμε πλέον συνέχεια στη γείωση , με λίγα λόγια δεν έχει πλέον γείωση και δεν παρέχει καμία προστασία ούτε στη συσκευή που θα βάλουμε , ούτε καμία ασφάλεια στο χρήστη.

Ομοίως για τις πρίζες που  είναι διπολικές  επίπεδες ( όχι σούκω ) μεγάλη προσοχή  και φυσικά τα παλαιά διπολικά τάφ που πολλές φορές με λίγη δυσκολία χωράει το φις σούκω.

Η απάντηση που έλαβα απο χρήστη όταν του εξήγησα το λάθος ήταν :

Αφού χωράει που είναι το πρόβλημα ; Αν δεν ήταν σωστό να μην τα είχαν φτιάξει έτσι που να μπαίνει  το φίς σούκω.

Μεγάλη προσοχή!!!

Οι παλαιές αυτές πρίζες πρέπει να  αντικατασταθούν άμεσα .

Μην παραβλέπουμε τα απλά πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για την ασφάλεια μας .