ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΑΡΧΟ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

Στις 21-4-2015 πραγματοποιήθηκε συνάντηση του προέδρου και αντιπροέδρου του συλλόγου μας με τον δήμαρχο κ.Μπαίλη με θέμα την αναγκαιότητα για επανέλεγχο των σχολείων και όλων των δημόσιων κτιρίων .
Ο σύλλογος μας προσφέρθηκε να συνδράμει, όσον αφορά τα σχολεία ,με ελέγχους και τοποθέτηση ρελέ διαρροής όπου λείπει.
Τα υλικά δεν θα αποτελέσουν έξοδο για το σύλλογο μας ,γιατί γίνονται ενέργειες και ήδη υπάρχει ενδιαφέρον απο μέγάλη εταιρεία ηλεκτρολογικού υλικού για την δωρεάν χορηγία προς το σύλλογο μας .