Πρώτες βοήθειες σε ηλεκτρόπληκτο.Ξέρεις τι να κάνεις;

Πρώτες βοήθειες σε ηλεκτρόπληκτο.Ξέρεις τι να κάνεις;

imagesΗλεκτροπληξία προκαλείται από την επαφή του ατόμου με γυμνό ηλεκτροφόρο σώμα.

Μπορεί να νομίζουμε ότι γνωρίζουμε τι πρέπει να κάνουμε  αν κάποιος συνάνθρωπος μας ή συνάδελφος ηλεκτρολόγος πάθει ηλεκτροπληξία.

Αν γνωρίζαμε όμως, δεν θα είχαμε παράπλευρες απώλειες και στα περιστατικά ηλεκτροπληξίας θα είχαμε μόνο το θάνατο ή σοβαρό τραυματισμό αυτού που έπαθε το συμβάν. Αν διαβάσουμε όμως τους θανάτους απο ηλεκτροπληξία στην Ελλάδα  θα αντιληφθούμε ότι  είτε δεν υπάρχει η γνώση , είτε είναι ελιπής .

Τι πραγματικά όμως συμβαίνει και τι νοιώθει αυτός που δέχεται το πλήγμα ;

Τα συμπτώματα διαφέρουν και μπορεί να κυμανθούν απο  ένα θόλωμα του μυαλού, ίλιγγοι, πονοκέφαλοι χωρίς άλλη ανωμαλία στην αναπνοή ή στην κυκλοφορία .

Για το λόγο αυτό μερικές φορές δεν γίνεται αντιληπτή και έτσι δεν παίρνονται μέτρα προφύλαξης και αποφυγής  σοβαρότερου περιστατικού.

Σε σοβαρότερες περιπτώσεις το θύμα μένει αναίσθητο, οι κόρες των ματιών του διαστέλλονται , η αναπνοή του είναι επιπόλαιη, ο σφυγμός άρρυθμος και αδύνατος.

Πολλές φορές έχει σπασμούς, που οφείλονται στην επίδραση του ηλεκτρικού ρεύματος πάνω στους μυς.

Απαραίτητη προυπόθεση για να δοθεί βοήθεια σε ηλεκτροπληκτο είναι  να μην κινδυνέψει να πάθει ηλεκτροπληξία ο ίδιος, δηλαδή :

 1. Πρέπει να κόψει αμέσως το ηλεκτρικό ρεύμα, κλείνοντας τον γενικό διακόπτη , την παροχή ρεύματος
 2. Πρέπει να πατάει σε ξηρό σανίδι ή σε σωρό στεγνά ρούχα.
 3. Να μην αγγίζει με γυμνά χέρια τον παθόντα, ούτε να προσπαθήσει να τον πιάσει από γυμνά μέρη του σώματος του. Θα σηκώσει τον πάσχοντα πιάνοντας τον μόνο από τα ρούχα αν είναι στεγνά
 4. Αν ούτε αυτό είναι δυνατόν  με ξερό ξύλο ή ραβδί, σε καμία περίπτωση δε χρησιμοποιείται μεταλλικό αντικείμενο(ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΠΛΗΞΙΑΣ) απομακρύνουμε το θύμα   απο την πηγή του ρεύματος .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Πρώτες κινήσεις και τι  πρέπει να γίνει αρχικά σε  κάποιον  που έχει πάθει ηλεκτροπληξία;
 1. Μεταφορά σε καλά αεριζόμενο χώρο.
 2. Αφαίρεση των εξωτερικών ρούχων της ζώνης , των παπουτσιών και κάθε ενδύματος που τον σφίγγει.
 3. Εντριβή για την κυκλοφορία.
 4. Τεχνητή αναπνοή( αν γνωρίζουμε να κάνουμε ) μέχρι να συνέλθει τελείως ή μέχρι να έλθει ο γιατρός.
 5. Θέρμανση του θύματος όσο διαρκεί η τεχνητή αναπνοή.
 6. Δε θα δοθεί στον παθόντα τίποτα από το στόμα (ποτά, τροφή) αν δεν συνέλθει πλήρως.
 7. Για τις υπόλοιπες πρώτες βοήθειες αναμένουμε το ειδικευμένο ιατρικό προσωπικό.

Λαμβάνουμε όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας και προφύλαξης ούτως ώστε να μην συμβεί σε κάποιον οικείο μας . Ενημερωνόμαστε, γιατί η γνώση είναι το απαραίτητο εργαλείο για την ασφαλή χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος .