ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6-5-2015

ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΘΗΚΕ Η ΓΕΝΙΚΗ ΣΥΝΕΛΕΥΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΤΗΝ ΤΕΤΑΡΤΗ 6-5-2015

Η Γενική Συνέλευση  του Συλλόγου πραγματοποιήθηκε με επιτυχία  στην αίθουσα του Επιμελητηρίου την Τετάρτη 6-5-2015 και ώρα 6,30 μμ. Την συνέλευση απασχόλησαν τα εξής θέματα :

α)  Οικονομικός απολογισμός τετραμήνου  Ιανουάριος με Απρίλιο του έτους 2015

β) Λαθρεγκαταστάτες. Καμία ανοχή  απέναντι στην λαθραία  εργασία

γ) Διάφορα θέματα που αφορούν την λειτουργία του συλλόγου

Τα μέλη του συλλόγου μας παρευρέθησαν και έγιναν εποικοδομητικές συζητήσεις για όλα τα θέματα.

Οι αποφάσεις που ελήφθησαν θα κοινοποιηθούν σύντομα στην ιστοσελίδα μας στην κατηγορία που αφορά μόνο τά μέλη