ΠΑΡΑΝΟΜΗ ΕΡΓΑΣΙΑ

Το προεδρείο του συλλόγου μας έχει ενημερώσει όλους τους εμπλεκόμενους φορείς ,Δ.Ο.Υ. , Ι.Κ.Α , Α.Τ. Πρέβεζας , τον Αντιπερειφερειάρχη κ. Ιωάννου , το τμήμα επαγγέλματος της Περιφέρειας , το Τ.Ε.Ε υποκατάστημα Πρέβεζας για το πρόβλημα της λαθραίας εργασίας . Μετά από προσπάθεια του συλλόγου μας εντός των ημερών θα ανακοινωθούν απο το αρμόδιο τμήμα επαγγέλματος ότι θα ξεκινήσουν έλεγχοι και θα γίνει μία προσπάθεια για συνάντηση όλων των φορέων για το θέμα αυτό.