Ο Σύνδεσμος μας ενημέρωσε τους Εμπορικούς Συλλόγους Πρέβεζας,τον Σύλλογο Εστιατόρων και συναφών επαγγελμάτων και το Επιμελητήριο για τη λαθραία εργασία , για τους επανελέγχους κ.α

Ο Σύνδεσμος μας ενημέρωσε τους Εμπορικούς Συλλόγους Πρέβεζας,τον Σύλλογο Εστιατόρων και συναφών επαγγελμάτων και το Επιμελητήριο για τη λαθραία εργασία , για τους επανελέγχους κ.α

Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Π. Ε. Πρέβεζας                                                                                                Δωδώνης 40-email: sehpreveza@yahoo.gr www.sehpreveza.gr                                                                             Τηλέφωνο:2682024911

Αριθ. Πρωτοκ. 293 Πρέβεζα 12-12-2015

Ενημέρωση του Συνδέσμου Πρός

1.Εμπορικό Σύλλογο Πρέβεζας

2.Εμπορικό Σύλλογο Ιστορικού Κέντρου

3.Σύλλογο Εστιατόρων και συναφών επαγγελμάτων Πρέβεζας

Κοινοποίηση : Επιμελητήριο Πρέβεζας

Αγαπητέ Κ. Πρόεδρε του Συλλόγου, Μέλη του διοικητικού συμβουλίου και λοιπά μέλη
Σας κοινοποιούμε την απόφαση της ευρείας σύσκεψης με τον Αντιπεριφερειάρχη κ.Ιωάννου στις 20 -5-2015 με θέμα : «Τήρηση της Νομιμότητας Άσκησης Τεχνικών Επαγγελμάτων (Ηλεκτρολόγο,κλπ) Ποιότητα των παρεχόμενων Υπηρεσιών και Προστασία του Καταναλωτή» Ο κ. Ιωάννου και όλοι οι εμπλεκόμενοι φορείς επέδειξαν την βούληση ,να πράξουν τα μέγιστα για την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας στα τεχνικά επαγγέλματα , την προστασία των νομίμως ασκούντων το ελευθέριο επάγγελμα του ηλεκτρολόγου εσωτερικών εγκαταστάσεων, συνάμα με την προστασία των αποδεκτών των υπηρεσιών αυτών. Επισυνάπτεται.
Σας κοινοποιούμε την ΥΠΟΥΡΓΙΚΗ ΑΠΟΦΑΣΗ Φ Α 50/12081/642/2006 – ΦΕΚ Β’/1222/5.9.2006 για την υποχρέωση τοποθέτησης ρελέ διαρροής εντάσεως σε επαγγελματικούς και μη χώρους .Τον έλεγχο της συμμόρφωσης της εγκατάστασης με τις απαιτήσεις του προτύπου ΕΛΟΤ HD 384 και της σχετικής νομοθεσίας (Υ.Α. Φ.7.5/1816/88/ 27.2.2004 ,Υ.Α.ΦΑ΄50/12081/642 /26.7.2006, Υ.Α. Φ.50/503/168/19.04.2011) και έκδοση ΥΔΕ και ΥΔΚΕ μετά από την επιτυχή ολοκλήρωση των ελέγχων . Τον επανέλεγχο κατά τα προβλεπόμενα κατά το νόμο διαστήματα (ΥΑ Φ.7.5/1816/88 – ΦΕΚ 470B/5.3.2004 άρθρο 5) π.χ για τα καταστήματα μαζικής εστίασης είναι 1 έτος .
Ο σύλλογος μας , μέσω των ραδιοφωνικών σποτ , μέσω του σάιτ του και των μέσων κοινωνικής δικτύωσης ,ενημερώνει τους πολίτες και επαγγελματίες για την αποφυγή τραυματισμών και προστίμων. Επιπροσθέτως ,για την πάταξη των λαθρεγκαταστατών που αποτελεί τη νέα μάστιγα και υπερτερούν αριθμητικά σε σύγκριση με τους νόμιμους.
Σας ενημερώνουμε, ότι οι κίνδυνοι όταν χρησιμοποιούνται άτομα χωρίς άδεια , χωρίς τις στοιχειώδεις γνώσεις και νόμιμα παραστατικά ,δεν αφορούν μόνο την ασφάλεια τη δική σας και των πελατών σας ,αλλά και την αποφυγή των προστίμων που έχουν θεσμοθετηθεί για τις επιχειρήσεις . Σας ενημερώνουμε ότι ο λαθρεγκαταστάτης όταν εισέρχεται στην επιχείρηση, για να εκτελέσει ηλεκτρολογικές εργασίες , επειδή δεν είναι νόμιμος ελεύθερος επαγγελματίας, θεωρείται υπάλληλος του καταστήματος και μπορεί να επιβληθεί το πρόστιμο των 10.500 ευρώ. Σε περίπτωση κακοτεχνίας και πρόκλησης ατυχήματος ,το πρόστιμο για το κατάστημα μπορεί να φτάσει τις 50.000 ευρώ και ανάκληση προσωρινή ή μόνιμη της αδείας του καταστήματος .Έχουν ήδη επιβληθεί αυτά τα πρόστιμα σε ιδιοκτήτη αναψυκτηρίου στο οποίο ένα 17χρονος έχασε τη ζωή του από ηλεκτροπληξία . Γιατί να διακινδυνέψει κάποιος επαγγελματίας χωρίς λόγο;
Εμείς στηρίζουμε τα καταστήματα της πόλης που ζούμε και περιμένουμε το ίδιο να κάνετε και εσείς συνάδελφοι μας , ελεύθεροι επαγγελματίες γιατί τον ίδιο αγώνα δίνουμε για την επιβίωση των επιχειρήσεων μας .
Ο αγώνας των καταστηματαρχών ενάντια στους «μικροπωλητές με τα σεντόνια » που εμφανίζονται κάθε καλοκαίρι, βρίσκει τους πάντες σύμφωνους ,γιατί αυτοί ξεχωρίζουν και είναι άμεσα ορατοί . Ο δικός μας αγώνας είναι πιο δύσκολος ,διότι οι «παράνομοι ηλεκτρολόγοι » δεν αναγνωρίζονται δια γυμνού οφθαλμού. Είναι ίδιοι με εμάς , έχουν εργαλεία ηλεκτρολογικά , δεν πληρώνουν όμως ,ούτε εφορία , ούτε ΦΠΑ , ούτε ΟΑΕΕ στερώντας μας τα περιορισμένα ήδη από την κρίση εισοδήματα .
Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Π. Ε. Πρέβεζας ιδρύθηκε και λειτουργεί με γνώμονα πρωτίστως την προστασία των μελών του και την εφαρμογή της κείμενης νομοθεσίας του ηλεκτρολόγου εγκαταστάσεων. Δια της νομίμου οδού και κατά τους επιτόπιους ελέγχους με τη συνδρομή της αστυνομίας που ήδη γίνονται και θα συνεχιστούν για την πάταξη της λαθραίας εργασίας θέλουμε τους επαγγελματίες μαζί και όχι απέναντι μας , γιατί το ίδιο θα κάνατε και εσείς αν ήσασταν στη θέση μας .

Με τιμή
Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου του Συλλόγου
Ο Πρόεδρος Σταύρου Κων/νος