Οι ηλεκτρολογικές σωληνώσεις τοποθετούνται ευθεία ή λοξά ;

Οι ηλεκτρολογικές σωληνώσεις τοποθετούνται ευθεία ή λοξά ;

 Το στάδιο του σκαψίματος των τοίχων  και στη συνέχεια οι σωληνώσεις  και η τοποθέτηση των κυτίων εικονα σωληνωσεων καληδιακλάδωσης και διακοπτών- πριζών κ.λ.π. είναι καίριο και προδικάζει την σωστή  όδευση των καλωδίων προς τον ηλεκτρικό πίνακα .

Η σωλήνωση δεν επιτρέπεται να είναι λοξή και ανεξέλεγκτη όχι για λόγους αισθητικούς ή για να μην παιδεύεται ο σοβατζής  αλλά για θέματα ασφαλείας .

Όταν ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης θέλει να τοποθετήσει για παράδειγμα ένα κάδρο ή ο τεχνίτης ένα κουρτινόξυλο, θα πρέπει με μιά ματιά( αφού οι διαδρομές είναι ευθείες οριζόντιες και κάθετες  )να αναγνωρίζει που δεν πρέπει να τρυπήσει .

Δεν είναι δυνατόν να καλούμε τον ηλεκτρολόγο μας κάθε φορά που θέλουμε να βάλουμε ένα ράφι ή κάδρο στον τοίχο .

Επιπροσθέτως οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες πρέπει να  εφαρμόζουν τον ΕΛΟΤ HD         522.8.1.7

Οι ηλεκτρικές γραμμές , που είναι σταθερά στερεωμένες ή ενσωματωμένες στους τοίχους, πρέπει να έχουν διαδρομή οριζόντια ή κατακόρυφη ή παράλληλη προς τις ακμές του χώρου, ενώ εκείνες που τοποθετούνται σε διάκενα τοίχων χωρίς να είναι στερεωμένες σ’αυτούς μπορούν να ακολουθούν τη συντομότερη δυνατή διαδρομή.
Στην οροφή ή το δάπεδο η ηλεκτρική γραμμή μπορεί να ακολουθεί τη συντομότερη δυνατή διαδρομή.