ΝΥΧΤΕΡΙΝΟ ΟΙΚΙΑΚΟ ΤΙΜΟΛΟΓΙΟ ΔΕΗ – ΣΑΣ ΣΥΜΦΕΡΕΙ ;

Έαν  επιθυμείτε το Οικιακό Τιμολόγιο με Χρονοχρέωση ( Νυχτερινό οικιακό τιμολόγιο ), απαιτείται :
Να επισκεφτείτε το αρμόδιο γραφείο εξυπηρέτησης για Υπηρεσίες Δικτύου του ΔΕΔΔΗΕ, έχοντας μαζί σας:

-ένα λογαριασμό ρεύματος

-την αστυνομική σας ταυτότητα

-αποδεικτικό του ΑΦΜ σας 

και υποβάλετε την  σχετική αίτηση, στη συνέχεια καταβάλετε 34 €* πλέον ΦΠΑ, που αποτελεί τη συμμετοχή σας στις δαπάνες στις οποίες υποβάλλεται ο ΔΕΔΔΗΕ.

 Πώς γίνονται όμως οι χρεώσεις ;  Πιστεύετε ότι σας συμφέρει  ;

Τιμολόγιο Γ1Ν : Με Χρονοχρέωση
Χρεώσεις Προμήθειας (με ισχύ από την 25.7.2014)
Κατανάλωση Ημέρας:
Κλιμάκια (στο σύνολο της κατανάλωσης)
Χρέωση Ενέργειας (€ / kWh)
Χρέωση Παγίου Μονοφασικής παροχής (€ /τετράμηνο)
Χρέωση Παγίου Τριφασικής παροχής (€ /τετράμηνο)
0 – 2000 kWh 0,09460 1,52 4,80 > 2000 kWh 0,10252 1,52 4,80 Ελάχιστη Χρέωση μονοφασικού (€/τετράμηνο) : 5,30 Eλάχιστη Χρέωση τριφασικού (€/τετράμηνο) : 8,58
Κατανάλωση Νύχτας και ζώνης μειωμένης χρέωσης: Πάγιο νύχτας τετραμήνου: 2,00 € Ενέργεια νύχτας, όλες οι kWh : 0,06610 €/kWh
Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Ημέρας (με ισχύ από την 1.6.2014)
Κλιμάκια σε kWh
ΔΙΚΤΥΟ ΜΕΤΑΦΟΡΑΣ
ΛΟΙΠΕΣ ΧΡΕΩΣΕΙΣ (€/kWh)
ΔΙΚΤΥΟ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΚΟΙΝΗΣ ΩΦΕΛΕΙΑΣ (€/kWh)
Χρέωση Ισχύος (€/kVA* ΣΙ / έτος)
Χρέωση Ενέργειας (€/kWh)
Χρέωση Ισχύος (Μοναδιαία Πάγια Χρέωση) (€/kVA* ΣΙ/ έτος)
Χρέωση Ενέργειας (Μοναδιαία Μεταβλητή Χρέωση) (€/kWh)
0 – 1600
0,16 0,00563 0,00046 0,56 0,0214
0,00699 1601-2000 0,01570 2001-3000 0,03987 >3000 0,04488 Ρυθμιζόμενες Χρεώσεις Νύχτας και ζώνης μειωμένης χρέωσης (με ισχύ από την 1.2.2013) 0,00 0,00000 0,00046 0,00 0,0000 0,00889 Χρεωστέα Ισχύς: Η συμφωνημένη ισχύς (ΣΙ) της παροχής
Σημείωση: Περίοδος τιμολογίου:
120 ημέρες. Εάν η καταμέτρηση αφορά διαφορετική περίοδο, τότε για την Πάγια Χρέωση και για τα κλιμάκια κατανάλωσης του οικιακού τιμολογίου γίνεται αναλογική χρέωση χρησιμοποιώντας το συντελεστή, Α = ημέρες περιόδου κατανάλωσης / 120 ημέρε
Πηγή   www.dei.gr