Νέο Διοικητικό Συμβούλιο -Επανεξελέγη ο Πρόεδρος Κώστας Σταύρου

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο -Επανεξελέγη ο Πρόεδρος Κώστας Σταύρου

Νέο Διοικητικό Συμβούλιο -Επανεξελέγη ο Πρόεδρος Κώστας Σταύρου

Μετά τις αρχαιρεσίες του Συνδέσμου μας που πραγματοποιήθηκαν στις  27/10/2021 εκλέχτηκε  νέο Διοικητικό Συμβούλιο το οποίο μετά τη συγκρότηση του σε σώμα στις 3/11/2021 έχει ως εξής:

ΠΡΟΕΔΡΟΣ              : Σταύρου Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΕΔΡΟΣ    : Κωλέτσης Γεώργιος

Γ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ  : Σκαμνέλος Κωνσταντίνος

ΤΑΜΙΑΣ                    : Κωτσαντής Δημήτριος

ΜΕΛΟΣ                     : Πανταζής Κωνσταντίνος

ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ ΠΟΣΕΗ : Σταύρου Κωνσταντίνος adderall 5 mg price