Μουσείο Ηλεκτρισμού στο Ρέντη ,μήπως τα εκθέματα υπάρχουν ακόμα σε χρήση;

Μουσείο Ηλεκτρισμού στο Ρέντη ,μήπως τα εκθέματα υπάρχουν ακόμα σε χρήση;

Για την ίδρυση του Μουσείου Ηλεκτρισμού παραχωρήθηκε χώρος στις εγκαταστάσεις της ΕΠΑΣ ΡΕΝΤΗ, από την διοίκηση του ΟΑΕΔ και η είσοδος είναι δωρεάν .

Ο χώρος αυτός αποτελείται από μία ενιαία αίθουσα και ένα πατάρι :

1) Το πατάρι διαμορφώνεται ώστε να φιλοξενήσει την τεχνική βιβλιοθήκη του μουσείου καθώς και τα γραφεία των μελών του. Επιπλέον θα στεγάσει :

 • α) Προφίλ Πρωτοβάθμιων – Δευτεροβάθμιων – Τριτοβάθμιων Σωματείων.
 • β) Αρχείο κλαδικού τύπου.

2) Η αίθουσα χωρίζεται σε 3 τμήματα :      Αριστερό –  Μεσαίο  – Δεξί 

Το Αριστερό Μέρος  φιλοξενεί  το Μουσείο Ηλεκτρισμού που, μεταξύ άλλων,  παρουσιάζει:

 • 1) Τρόπους Παραγωγής και Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας στην Ελλάδα.
 • 2) Υλικά κατασκευής Εσωτερικών Ηλεκτρικών Εγκαταστάσεων.
 • 3) Εγκαταστάσεις επί τοιχοποιίας με σωλήνα Μπέργκμαν – πλαστική ευθεία – πλαστική σπιράλ.
 • 4)  Εγκαταστάσεις επίτοιχες με αγωγούς ΝΥΜ – χαλυβδοσωλήνα – πλαστική σωλήνα βαρέως τύπου – κανάλια.
 • 5) Εγκαταστάσεις εντός του σκυροδέματος.
 • 6) Εγκαταστάσεις σε κοίλα τοιχώματα (γυψοσανίδα).
 • 7) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 • 8) Πίνακες Διανομής ηλεκτρικής ενέργειας.
 • 9) Υλικά κατασκευής πινάκων Διανομής.
 • 10) Αγωγοί – καλώδια – εσωτερικών ηλεκτρικών εγκαταστάσεων, Υπογείων Εναερίων γραμμών διανομής.
 • 11) Γειώσεις – Ισοδυναμικές συνδέσεις.
 • 12) Υλικά γειώσεων – Ισοδυναμικών συνδέσεων.
 • 13) Συστήματα ήχου – Εικόνας – Επικοινωνίας – Συναγερμού – Ασφαλείας.
 • 14) Αλεξικέραυνα.
 • 15) Συσκευές – Μηχανήματα – Εργαλεία.
 • 16) Φωτιστικά σώματα.
 • 17) Φωτισμός χώρων – λαμπτήρες.
 • 18) Κανονισμοί Ε.Η.Ε. – Πρότυπο ΕΛΟΤ HD 384 – Φωτιστικών.                                                                   Στο μεσαίο τμήμα   φιλοξενούνται  :
 • 1) Προφίλ και παρουσίαση προϊόντων Ελληνικών βιομηχανιών ηλεκτρολογικού υλικού, συσκευών και φωτιστικών, πινάκων διανομής.
 • 2) Προφίλ και παρουσίαση καταστημάτων Διακίνησης ηλεκτρολογικού υλικού, συσκευών και φωτιστικών, Συνεταιρισμών ηλεκτρολόγων και άλλα.
Δεξί τμήμα: Θεωρία και πράξη
Στο τμήμα αυτό υπάρχει η υποδομή ώστε να πραγματοποιούνται ενημερωτικές ημερίδες και σεμινάρια με θέματα, όπως:

 • 1) Είδη γειώσεων – κατασκευή θεμελιακής γειώσεως.
 • 2) Εγκαταστάσεις εντός του σκυροδέματος.
 • 3) Εγκαταστάσεις σε κοίλα τοιχώματα.
 • 4) Εγκαταστάσεις διαχείρισης κτιρίων.
 • 5) Βιομηχανικές εγκαταστάσεις.
 • 6) Εγκαταστάσεις ασθενών ρευμάτων.
 • 7) Διακόπτες Διαφυγής Έντασης.
 • 8) Έλεγχοι εγκαταστάσεων με χρήση οργάνων ελέγχου Ε.Η.Ε.
 • 9) Εκπόνηση Υ.Δ.Ε.
 • 10) Ο Φωτεινούλης και ο Σταγονούλης για μαθητές Δημοτικού.

Επιπλέον στο τμήμα αυτό θα δημιουργηθούν (στο άμεσο μέλλον) κατασκευές για την εξάσκηση των μαθητών.

Περισσότερες λεπτομέρειες  στο επίσημο σάιτ του μουσείου ηλεκτρισμού