Κλιματιστικό.Οδηγίες για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του

Κλιματιστικό.Οδηγίες για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του

 Το κλιματιστικό είναι μία  ενεργοβόρα ηλεκτρική   συσκευή   και η ασφαλής τοποθέτησή του  απαιτεί να πληρούνται κάποιες βασικές προυποθέσεις .κλιματιστικό

Το κλιματιστικό δέν είναι ένα  μηχάνημα που τοποθετείται  απευθείας στην πρίζα  όπως οποιαδήποτε άλλη  οικιακή συσκευή   π.χ  ηλεκτρική σκούπα  ή ένα θερμαντικό σώμα .

Για τον λόγο αυτό ,όσον αφορά την ηλεκτρική  εγκατάσταση ενός κλιματιστικού πρέπει να προσέξουμε τα εξής :

-Άν το κλιματιστικό είναι άνω των 18000 btu χρειάζεται οπωσδήποτε δική του ηλεκτρολογική γραμμή και δική του ασφάλεια

-Τα κλιματιστικά 9000 και 12000 btu  έχουν την δυνατότητα  να συνδεθούν σε υπάρχουσα γραμμή εφόσον η ηλεκτρολογική γραμμή αυτή δεν είναι επιβαρυμένη με πολλά φορτία

Στην  περίπτωση αυτή θα απαιτηθεί νέα γραμμή ρεύματος ανάλογη με τις ανάγκες του κλιματιστικού

ΠΡΟΣΟΧΗ . Μήν βάζετε μεγαλύτερη ασφάλεια απο αυτή που έχει τοποθετήσει ο ηλεκτρολόγος στον πίνακα . Αν η ασφάλεια πέφτει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κλιματιστικού είναι ένδειξη προβλήματος, που επιβάλλει αντικατάσταση  ασφάλειας απο αδειούχο ηλεκτρολόγο , εφόσον το επιτρέπει η  διατομή των καλωδίων .

Μην αφήνετε οποιοδήποτε άτομο , τεχνικό  ή ψυκτικό να επέμβει στον ηλεκτρικό  σας πίνακα , εκτός του αδειούχου  ηλεκτρολόγου . Η αρμοδιότητα του ψυκτικού σταματάει στην τοποθέτηση του κλιματιστικού και ρύθμιση του κλιματιστικού και όχι στην ηλεκτρολογική του σύνδεση.

Σημείωση:Η  απλή τοποθέτηση στην πρίζα δεν νοείται ως επέμβαση στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Η αντιγραφή μέρους ή όλου του άρθρου επιτρέπεται εφόσον αναγράφεται η πηγή .