Κλιματιστικό.Οδηγίες για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του

Κλιματιστικό.Οδηγίες για την ασφαλή εγκατάσταση και λειτουργία του

 Το κλιματιστικό είναι μία  ενεργοβόρα ηλεκτρική   συσκευή   και η ασφαλής τοποθέτησή του  απαιτεί να πληρούνται κάποιες βασικές προυποθέσεις .κλιματιστικό
tramadol iv price

Το κλιματιστικό δέν είναι ένα  μηχάνημα που τοποθετείται  απευθείας στην πρίζα  όπως οποιαδήποτε άλλη  οικιακή συσκευή   π.χ  ηλεκτρική σκούπα  ή ένα θερμαντικό σώμα .

Για τον λόγο αυτό ,όσον αφορά την ηλεκτρική  εγκατάσταση ενός κλιματιστικού πρέπει να προσέξουμε τα εξής :

-Άν το κλιματιστικό είναι άνω των 18000 btu χρειάζεται οπωσδήποτε δική του ηλεκτρολογική γραμμή και δική του ασφάλεια

-Τα κλιματιστικά 9000 και 12000 btu  έχουν την δυνατότητα  να συνδεθούν σε υπάρχουσα γραμμή εφόσον η ηλεκτρολογική γραμμή αυτή δεν είναι επιβαρυμένη με πολλά φορτία

Στην  περίπτωση αυτή θα απαιτηθεί νέα γραμμή ρεύματος ανάλογη με τις ανάγκες του κλιματιστικού

ΠΡΟΣΟΧΗ . Μήν βάζετε μεγαλύτερη ασφάλεια απο αυτή που έχει τοποθετήσει ο ηλεκτρολόγος στον πίνακα . Αν η ασφάλεια πέφτει κατά τη διάρκεια λειτουργίας του κλιματιστικού είναι ένδειξη προβλήματος, που επιβάλλει αντικατάσταση  ασφάλειας απο αδειούχο ηλεκτρολόγο , εφόσον το επιτρέπει η  διατομή των καλωδίων .

Μην αφήνετε οποιοδήποτε άτομο , τεχνικό  ή ψυκτικό να επέμβει στον ηλεκτρικό  σας πίνακα , εκτός του αδειούχου  ηλεκτρολόγου . Η αρμοδιότητα του ψυκτικού σταματάει στην τοποθέτηση του κλιματιστικού και ρύθμιση του κλιματιστικού και όχι στην ηλεκτρολογική του σύνδεση.

Σημείωση:Η  απλή τοποθέτηση στην πρίζα δεν νοείται ως επέμβαση στην ηλεκτρολογική εγκατάσταση.

Η αντιγραφή μέρους ή όλου του άρθρου επιτρέπεται εφόσον αναγράφεται η πηγή .