ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

ΕΡΧΕΤΑΙ Η ΨΗΦΙΑΚΗ ΥΠΟΓΡΑΦΗ ΤΩΝ ΥΠΕΥΘΥΝΩΝ ΔΗΛΩΣΕΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ

‘Οταν λήγει η ισχύς της Υπεύθυνης Δήλωσης Ηλεκτρολόγου Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) , ο ιδιοκτήτης της εγκατάστασης υποχρεούται να ζητήσει από τον ιδιώτη ηλεκτρολόγο κάτοχο αδείας να συντάξει νέα ΥΔΕ και στη συνέχεια την καταθέτει στο Διαχειριστή του Δικτύου (ΔΕΔΔΗΕ Α.Ε.) μέσα σε εύλογο χρονικό διάστημα .Η ΥΔΕ επιβάλλεται για λόγους ασφαλούς λειτουργίας των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων του ακινήτου.

Μία διαδικασία η οποία μέχρι πρότινος γινόταν με τη διακίνηση των εγγράφων σε φυσική μορφή το αμέσως επόμενο χρονικό διάστημα θα γίνεται ψηφιακά μέσω gov.gr και θα την συνυπογράφει :

  • ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης που συντάσσει την υπεύθυνη δήλωση
  • το εξουσιοδοτημένο άτομο του οικείου επαγγελματικού σωματείου
  • προαιρετικά ο χρήστης της ηλεκτρικής εγκατάστασης

Την διαδικασία εκκινεί ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης που αναρτά την υπεύθυνη δήλωση. Κάθε επόμενος υπογράφων, επιλέγει το πεδίο «Εκκρεμότητες», ώστε να εντοπίσει το προς υπογραφή έγγραφο και να το υπογράψει. Μόνο όταν η διαδικασία ολοκληρωθεί από όλους τους συμβαλλόμενους, εμφανίζεται το υπογεγραμμένο έγγραφο ψηφιακά βεβαιωμένο στη Θυρίδα πολίτη κάθε υπογράφοντα.

Οι ηλεκτρολόγοι εγκαταστάτες θα χρειαστούν τα παρακάτω :

  • είτε τoυς προσωπικούς σας κωδικούς web banking, είτε τους προσωπικούς σας κωδικούς πρόσβασης στο Taxisnet (αφού πρώτα εγγραφείτε στο Εθνικό Μητρώο Επικοινωνίας (ΕΜΕπ), ώστε να επιβεβαιώσετε τον αριθμό του κινητού σας τηλεφώνου)
  • το κινητό σας όπου θα σας αποσταλούν κωδικοί επιβεβαίωσης πριν την έκδοση του εγγράφου
  • το έγγραφο που επιθυμείτε να βεβαιώσετε ηλεκτρονικά σε μορφή .pdf

modafinil cost 30 pills