Επάγγελμα ηλεκτρολόγος : Οι απαιτήσεις και τα προσόντα

Επάγγελμα ηλεκτρολόγος : Οι απαιτήσεις και τα προσόντα

Επάγγελμα ηλεκτρολόγος : Οι απαιτήσεις και τα προσόντα

Γενική Περιγραφή:
Ο Ηλεκτρολόγος εσωτερικών εγκαταστάσεων ασχολείται με τη μελέτη, επίβλεψη, κατασκευή και συντήρηση ηλεκτρικών εγκαταστάσεων κτιρίων ή μηχανημάτων και συσκευών. Ειδικότερα, ο Ηλεκτρολόγος εσωτερικών εγκαταστάσεων ξεκινά την εργασία του όταν έχει ολοκληρωθεί το χτίσιμο των τοίχων ενός κτιρίου ή μιας οικοδομής. Ενσωματώνει σε αυτούς τις σωλήνες διέλευσης καλωδίων και τα ανάλογα κουτιά για πρίζες, διακλαδώσεις και διακόπτες. Αφού σοβατιστεί η οικοδομή, ο Ηλεκτρολόγος περνάει στο δεύτερο στάδιο της εργασίας του που αφορά την καλωδίωση και τη σύνδεση του κυκλώματος καλωδίων με τον κεντρικό ηλεκτρικό πίνακα. Τέλος, ασχολείται με την τοποθέτηση ηλεκτρικών συσκευών και φωτιστικών. Ο Ηλεκτρολόγος, επίσης, δοκιμάζει τα κυκλώματα για να βεβαιωθεί ότι οι συνδέσεις έχουν γίνει σωστά και τα κυκλώματα λειτουργούν κανονικά χωρίς υπερφορτώσεις, σύμφωνα με τις τεχνικές προδιαγραφές.

Ο Ηλεκτρολόγος, επιπλέον, συντηρεί και επισκευάζει ηλεκτρικές οικιακές συσκευές (κουζίνες, πλυντήρια, ψυγεία) και τα ηλεκτρικά μέρη των διαφόρων βιομηχανικών συσκευών, όπως ηλεκτρικοί κινητήρες και αυτόματοι διακόπτες.

Όταν εργάζεται στη βιομηχανική παραγωγή των ηλεκτρικών συσκευών, συναρμολογεί τα διάφορα τμήματά τους σύμφωνα με τα κατασκευαστικά σχέδια και ελέγχει τη λειτουργία τους.

Εξοπλισμός και Μέσα:
Ο Ηλεκτρολόγος χρησιμοποιεί διάφορα εργαλεία, όπως πένσα, κόπτη, κοπτάκι, δοκιμαστικό κατσαβίδι, μυτοτσίμπιδο, σιδεροπρίονο, δράπανο, πολύμετρο, μέτρα κτλ.

Προϋποθέσεις Άσκησης Επαγγέλματος:
Ο Ηλεκτρολόγος χρειάζεται άδεια άσκησης επαγγέλματος, την οποία αποκτά δίνοντας εξετάσεις στο Υπουργείο Βιομηχανίας. Ανάλογα με το είδος και το μέγεθος της εργασίας που αναλαμβάνει, χρειάζεται να έχει και την αντίστοιχη άδεια.

Απαιτούμενη Εκπαίδευση:
Ο Ηλεκτρολόγος εκπαιδεύεται στο Τμήμα Ηλεκτρολογίας των ΤΕΙ. Μπορεί, επίσης, να φοιτήσει σε δημόσια ή ιδιωτικά ΤΕΕ, σε Σχολές Μαθητείας του ΟΑΕΔ, καθώς και σε Τμήματα Ταχύρρυθμης Εκπαίδευσης του ΟΑΕΔ.

Απαιτούμενες Δεξιότητες:
Ο Ηλεκτρολόγος οφείλει να έχει:

  • Αναπτυγμένο αίσθημα ευθύνης
  • Ακρίβεια, να μην αποσπάται η προσοχή του, να είναι ήρεμος και συγκεντρωμένος σ’ αυτό που κάνει
  • Κοινωνικότητα και υπομονή
  • Ικανότητα επίλυσης προβλημάτων
  • Επιδεξιότητα και σταθερότητα στις κινήσεις των χεριών.

Επαγγελματικές Προοπτικές:
Σήμερα η αγορά παρουσιάζεται θετική για τον κλάδο. Είναι ένα επάγγελμα που θίγεται ελάχιστα από την κρίση στην οικοδομή, γιατί παρέχει πολλές διεξόδους απασχόλησης. Ο Ηλεκτρολόγος είναι πάντα απαραίτητος σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων και, ανάλογα με την άδεια που κατέχει, μπορεί να αναλάβει και μεγαλύτερα έργα. Ορισμένες δυσκολίες για τους ελεύθερους επαγγελματίες δημιουργεί η παρουσία στην αγορά μεγάλων συνεργείων, τα οποία παρέχουν ταχύτερη εξυπηρέτηση σε χαμηλότερες τιμές.

Όταν απασχολείται στο Δημόσιο, έχει τις προβλεπόμενες οικονομικές απολαβές. Μπορεί όμως να εξελιχθεί τόσο βαθμολογικά όσο και μισθολογικά. Ως ελεύθερος επαγγελματίας έχει καλύτερες αποδοχές, αντιμετωπίζει όμως τους κινδύνους και την ανταγωνιστικότητα της ελεύθερης αγοράς.

Οι Ηλεκτρολόγοι μπορούν να απασχοληθούν σε διάφορες υπηρεσίες και οργανισμούς του Δημοσίου. Μπορούν, επίσης, να ασκήσουν ελεύθερο επάγγελμα εργαζόμενοι σε οικοδομές, επισκευάζοντας οικιακές ή επαγγελματικές ηλεκτρικές συσκευές, ή διατηρώντας κατάστημα ηλεκτρικών ειδών. Υπάρχει η δυνατότητα συνεργασίας με διάφορες τεχνικές εταιρείες και βιομηχανικές επιχειρήσεις, ή εργασίας σε αυτές ως ιδιωτικοί υπάλληλοι.

Εργασιακές Συνθήκες και Περιβάλλον:
Η εργασία του Ηλεκτρολόγου είναι πολύπλοκη, υπεύθυνη και αρκετά επικίνδυνη. Όλοι γνωρίζουμε πόσο προσεκτικοί πρέπει να είμαστε όταν χειριζόμαστε το ηλεκτρικό ρεύμα. Γι’ αυτό το λόγο, το επάγγελμα ασκείται από άτομα προσεκτικά και καλά εκπαιδευμένα.

Όταν εργάζεται στην οικοδομή, ο Ηλεκτρολόγος ενδέχεται να ανεβαίνει σε σκαλωσιά ή σκάλα και πολλές φορές εργάζεται κάτω από δύσκολες καιρικές συνθήκες. Επίσης, είναι μέσα στα πλαίσια της δουλειάς του να σκάβει χαντάκια, προκειμένου να συνδέσει τις ηλεκτρικές παροχές, ή να τρυπάει τους τοίχους για να ανοίξει κανάλια. Όταν εργάζεται στον τομέα των επισκευών, συνήθως είναι σκυμμένος πάνω από τις μηχανές ή τις διάφορες ηλεκτρικές συσκευές που επιδιορθώνει.

Οι χώροι εργασίας του είναι τα ηλεκτρολογικά εργαστήρια επισκευής των συσκευών, οι οικοδομές και οι βιομηχανικές εγκαταστάσεις.

Πηγή:edujob.gr