ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ – ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ -ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ ΠΡΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ- ΗΛΕΚΤΡΟΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΚΟ – ΔΗΜΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Πρέβεζα 23-4-2015
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΔΩΔΩΝΗΣ 40 ΠΡΕΒΕΖΑ
Email: sehpreveza@yahoo.gr
Iστοσελίδα www.sehpreveza.gr ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ
ΤΗΛ.2682024911

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ- ΚΑΤΑΓΓΕΛΙΑ
Του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων
Περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας ΠΡΟΣ
Δήμος Πρέβεζας- Τεχνική Υπηρεσία
Τμήμα Ηλεκτρομηχανολογικό
Β. Μπάλκου 1 -Πρέβεζα

Ο σύλλογος ,μας με ανακοίνωση του προς τα τοπικά Μ.Μ.Ε. για την ασφάλεια των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων έχει ανοίξει έναν δίαυλο επικοινωνίας με τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας για καταγγελίες.
Στο πλαίσιο αυτό στις 21-4-2015 , έγινε ανώνυμη τηλεφωνική καταγγελία, κατά την οποία αναφέρθηκε ότι σε φρεάτια Δημοτικού φωτισμού στην οδό κ. Δαβάκη στην περιοχή Υδατόπυργος και σε καθέτους οδούς υπάρχουν εκτεθειμένα καλώδια .
Άμεσα στο σημείο μετέβει ο Πρόεδρος και ο Αντιπρόεδρος του συλλόγου και κατά τον επιτόπιο έλεγχο διαπιστώθηκαν τα εξής :
• Μέσα στα φρεάτια του δημοτικού φωτισμού υπάρχουν όντως εκτεθειμένα καλώδια συνδεδεμένα με απλή μονωτική ταινία ( τα φρεάτια γεμίζουν με νερό !)
• Διαπιστώθηκε αλλαγή διατομής καλωδίων χωρίς να μεσολαβεί η ανάλογη ασφάλεια μέσα σε φρεάτιο στο έδαφος
• Βρέθηκε εκτεθειμένη ασφάλεια, χωρίς πίνακα , χωρίς καμία προστασία μέσα σε φρεάτιο
• Δεν υπάρχει ισοδυναμική σύνδεση γείωσης των μεταλλικών κολονών φωτισμού με ράβδο γείωσης σε κάθε φωτιστικό και στη συνέχεια κατάληξη στο πιλαρ (Υποχρεωτικό σύμφωνα με το νόμο)
• Υπάρχει ορατό καλώδιο ΝΥΥ στο πεζοδρόμιο χωρίς καμία κάλυψη εκτεθειμένο
• Σε σπασμένο φρεάτιο ( στο οποίο κάποιος έβαλε ένα τούβλο για να μην φτάνει το χέρι μικρού παιδιού τα γυμνά καλώδια ) στις συνδέσεις των καλωδίων ακουμπούν τα σπασμένα κομμάτια του μεταλλικού φρεατίου .
• Δεν υπάρχει ρελέ διαρροής εντάσεως διαφορικού ρεύματος για την προστασία από ενδεχόμενη διαρροή στο φωτιστικό εξωτερικού χώρου και κίνδυνο για οποιονδήποτε το ακουμπήσει
• Το πίλαρ είναι ξεκλείδωτο και εκτεθειμένο λόγω του ύψους του σε μικρά παιδιά

Συνεπώς η συγκεκριμένη ηλεκτρολογική εγκατάσταση είναι απαράδεκτη και εγκληματική και ενέχει άμεσο κίνδυνο για την ασφάλεια των διερχόμενων πολιτών κατά την διάρκεια βροχής και όχι μόνο.

Απαιτείτε άμεσος έλεγχος από την τεχνική υπηρεσία του Δήμου, και να ενημερωθεί ο Υπεύθυνος Τεχνικός Ασφαλείας . Αναμένουμε να μας κοινοποιήσετε Υ.Δ.Ε ότι έχει ελεγχθεί και είναι ασφαλής ο ηλεκτροφωτισμός επι της οδού Κ.Δαβάκη και καθέτων οδών διότι όπως αντιλαμβάνεστε καθίσταται συνυπεύθυνοι σε περίπτωση ατυχήματος.

Σας κοινοποιούμε την Αρ.Πρ .Φ 7.5/1816/86 ,το ΦΕΚ 470/ 5 Μαρτίου/2004 ,την Αρ.Πρ. Φ9.6/Οικ.7771/561 30-6-2011 και τα διαστήματα επανελέγχων στα δημόσια κτίρια ,σχολεία , χώρους συνάθροισης κοινού απαιτείται πιστοποίηση και διενέργεια ελέγχου για την ασφαλή χρήση από τους πολίτες με νέα Υ.Δ.Ε κάθε έτος . Ενημερώστε τους υπεύθυνους ανά τομέα τεχνικούς ασφαλείας και της σχολικής επιτροπής του Δήμου για την υποχρέωση αυτή.

Αναφέρουμε επίσης το αίτημα που έχουμε κάνει στις 21-4-2015 στον Δήμαρχο όσον αφορά τον έλεγχο των σχολείων για το έτος 2015-2016 από το σύλλογο μας χωρίς κανένα κόστος.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος
Σταύρου Κων/νος