Κίνδυνοι απο μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρική εγκατάσταση

Κίνδυνοι απο μια ανεξέλεγκτη ηλεκτρική εγκατάσταση

Ηλεκτροπληξία, πυρκαγιά, έκρηξη, ζημιά σε ηλεκτρικές και ηλεκτρονικές συσκευές.
-Γι΄ αυτό συντηρείται και ελέγξτε τακτικά την ηλεκτρική σας εγκατάσταση.
-Τοποθετείστε ένα ή περισσότερα αντιηλεκτροπληξιακά ρελέ διαφυγής στην εγκατάστασή σας, ελέγξτε την γείωση της και την κατάσταση των καλωδιώσεων.Το ρελέ διαφυγής σώζει ζωές

Εκατοντάδες δυστυχώς τα ατυχήματα και πυρκαγιές από φθαρμένες ή παλιές καλωδιώσεις και την μη ύπαρξη καλής γείωσης .
Απευθυνθείτε μόνο  σε αδειούχο ηλεκτρολόγο εγκαταστάτη για την έλεγχο ή την κατασκευή της ηλεκτρικής σας εγκατάστασης.
Οι ηλεκτρολογικές εργασίες που παρέχονται από άτομα μη έχοντας την κατάλληλη άδεια και τα απαραίτητα φορολογικά στοιχεία σύμφωνα με το νόμο, επισύρει ποινικές και διοικητικές κυρώσεις όχι μόνο σε αυτόν που τις παρέχει αλλά και σε αυτόν που τις αποδέχεται

Μην αφήνεται οποιονδήποτε που δηλώνει ηλεκτρολόγος να επεμβαίνει στην ηλεκτρική σας εγκατάσταση ποσό δε να την εγκαθιστά

Το παρόν  κείμενο αποτελεί  το ραδιοφωνικό σπότ του Συνδέσμου μας

Επιτρέπεται η αντιγραφή μέρους ή όλου του άρθρου εφόσον αναγράφεται η πητή.