Ενδεδειγμένη χρήση των εργαλείων χειρός

Βασικοί κανόνες για την ασφαλή χρήση των εργαλείων χειρόςεργαλεια φωτογραφια


 • Ποτέ μη χρησιμοποιείτε ελαττωματικά εργαλεία.
 • Ελέγξτε πριν από κάθε χρήση τις λαβές ,τις ενώσεις και γενικά την κατάσταση του εργαλείου
 • Χρησιμοποιείστε το κατάλληλο εργαλείο για την κατάλληλη δουλειά . Ποτέ μη χρησιμοποιείτε το κατσαβίδι για κοπίδι, το γαλλικό κλειδί για βίδες ή σαν πένσα ,ή για λοστό.
 • ∆ιατηρείτε τα εργαλεία σας σε άριστη κατάσταση.Ποτέ μην τα πετάτε από ύψος ή από μακριά .Μετά από κάθε χρήση ,φροντίστε να τα τακτοποιήσετε και να τα καθαρίσετε.Βεβαιωθείτε ότι δεν ξεχάσατε κάποιο εργαλείο μέσα σε μηχάνημα.
 • Κρατήστε τα εργαλεία σωστά, ώστε να έχετε τον έλεγχο και να βρίσκονται μακριά από το σώμα σας(για την αποφυγή τραυματισμού σε περίπτωση που σας ξεφύγει)
 • Μη χρησιμοποιείτε αυτοσχέδια εργαλεία
 • Μη βάζετε αιχμηρά εργαλεία στις τσέπες σας. Μπορεί  σε μία ξαφνική ή απότομη κίνηση να σας τραυματίσουν.
 • Όταν ανεβαίνετε φορητές σκάλες μην ανεβάζετε τα εργαλεία με τα χέρια,χρησιμοποιείστε την ειδική ζώνη ή ανεβάστε τα με σκοινί.
 • Αν δουλεύετε σε ψηλά σημεία, μην αφήνετε εργαλεία σε θέσεις που μπορεί να πέσουν και να τραυματίσουν τους συναδέλφους σας ,που βρίσκονται κάτω.
 • Να χρησιμοποιείτε πάντα τα γυαλιά μηχανικής προστασίας,για την προστασία των ματιών από αστοχία του εργαλείου και τα εκτοξευμένα σωματίδια, μέταλλα .
 • Ποτέ μη χρησιμοποιείτε σφυριά, κοπίδια ή άλλα εργαλεία κρούσης που μπορεί να δηιουργήσουν σπίθες ,δίπλα σε εύφλεκτα υγρά ή αέρια

Πηγή:https://www.thpa.gr/files/general/Kanonismos_EAE.pdf