ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ-ΕΠΙΤΟΠΙΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΤΟΥ ΔΙΜΕΛΟΥΣ ΟΡΓΑΝΟΥ

Δελτίο τύπου του Συνδέσμο Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Π.Ε.  Πρέβεζα

Συγκρότηση και επιτόπιος έλεγχος του διμελούς οργάνου της Διεύθυνσης Ανάπτυξης  Περιφερειακής Ενότητας Πρέβεζας , ύστερα από έγγραφη καταγγελία του Συνδέσμου  μας ,  σε κεντρικό κατάστημα στην Πρέβεζα, στο οποίο πρόσφατα έχει πρόσφατα ανακαινιστεί και έχουν πραγματοποιηθεί εκτεταμένες ηλεκτρολογικές εργασίες .

Στόχος του διμελούς οργάνου , η εξακρίβωση  αν τα άτομα τα οποία εκτέλεσαν τις ηλεκτρολογικές εργασίες έχουν  τις κατάλληλες άδειες για τις εργασίες που πραγματοποίησαν και αν έχει εκπονηθεί νέα   Υ.Δ.Ε.

Αναμένουμε την ανάρτηση στη διαύγεια των προστίμων και θα γνωστοποιηθούν με νέα ανάρτηση

Πρέβεζα 13-9-2016