Δελτίο Τύπου-Σύλληψη υπαλλήλου Ο.Τ.Α. για παράνομες ηλεκτρολογικές εργασίες

Δελτίο Τύπου-Σύλληψη υπαλλήλου Ο.Τ.Α. για παράνομες ηλεκτρολογικές εργασίες

Δελτίο τύπου του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Π.Ε.  Πρέβεζας

Την Δευτέρα 7/11/2016 και ώρα 10,00 το πρωί , κατά την διάρκεια των ελέγχων που πραγματοποιούνται από μέλη του Συνδέσμου Ηλεκτρολόγων, διαπιστώθηκε ότι εκτελούνταν ηλεκτρολογικές εργασίες,  σε ισόγειο κατάστημα στην παραλιακή οδό ,Ελευθερίου Βενιζέλου στην Πρέβεζα .

Καλέσθει η αστυνομία και έφτασε άμεσα περιπολικό στο χώρο. Με τη συνοδεία των αστυνομικών,ο Πρόεδρος του Συνδέσμου , εισήλθε στο χώρο, όπου εκτελούνταν εκτεταμένες ηλεκτρολογικές εργασίες από δύο άτομα , εκ των οποίων ο ένας  εργαζόταν ως« βοηθός » και ο άλλος  ως «ηλεκτρολόγος». Οι εργασίες που εκτελούνταν, ήταν πέρασμα καλωδιώσεων  με ΝΥΑ και αλλαγή ηλεκτρολογικού πίνακα.

Σε ερώτηση των αστυνομικών οργάνων προς τον « ηλεκτρολόγο» αν κατέχει την άδεια του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη , δήλωσε ότι είναι υπάλληλος Ο.Τ.Α.   και ότι εργάζεται ως ηλεκτρολόγος σε επιχείρηση ύδρευσης (της Περιφέρειακης Ενότητας  Πρέβεζας) .

Βάσει της παραγράφου 3 του άρθρου 6 του Β.Δ της 4/25 Νοεμβρίου 1949 απαγορεύεται η χορήγηση αδειών εγκαταστάτου ΕΗΕ σε υπαλλήλους επιχειρήσεων παραγωγής και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας (με εξαίρεση των περιπτώσεων του άρθρου 18 του Β.Δ. Α98/19-02-1936) σε δημόσιους,Δημοτικούς υπαλλήλους και υπαλλήλους νομικών προσώπων Δημοσίου δικαίου ως και επιχειρήσεων και οργανισμών κοινής ωφέλειας.

Επιπλέον ,σύμφωνα με το π.δ 108/2013 Άρθρο 15 παράγραφος 1«Στην περίπτωση που ο αρχιτεχνίτης, συντηρητής ή ο εγκαταστάτης ηλεκτρολόγος απασχολείται με εξαρτημένη σχέση εργασίας, ανεξαρτήτως ειδικότητας ή βαθμίδας, σε Νομικά Πρόσωπα Δημοσίου ή Ιδιωτικού Δικαίου, Επιχειρήσεις ή Οργανισμούς Κοινής Ωφελείας που, είτε ανήκουν στο Δημόσιο, είτε συμμετέχει σε αυτά το Δημόσιο καθ’ οιονδήποτε τρόπο, με αίτηση καταθέτει τις προαναφερθείσες επαγγελματικές άδειες στην αρμόδια αρχή της οικείας περιφέρειας, η οποία του χορηγεί βεβαίωση κατάθεσης της εν λόγω άδειας.»

Δηλαδή  , σύμφωνα με τη νομοθεσία, έχει το δικαίωμα να εκτελεί ηλεκτρολογικές εγκαταστάσεις , μόνο στην υπηρεσία στην οποία έχει προσληφθεί ως υπάλληλος, καταθέτει την άδεια του και δεν νομιμοποιείται πλέον να  εκτελεί  ιδιωτικές ηλεκτρολογικές εργασίες  .

Για το λόγο αυτό , με τη συνοδεία των αστυνομικών οργάνων, εισήλθαν στο περιπολικό  και μετέβησαν στο  Α.Τ. Πρέβεζας , όπου θα ακολουθηθούν οι νόμιμες διαδικασίες .

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων, δια των εκπροσώπων του ,είναι αποφασισμένος   να κινηθεί μεσω των νομίμων οδών για την προστασία των μελών του και την πάταξη της λαθραίας ή παράτυπης εργασίας , από όπου και αν προέρχεται.

%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf-2%cf%86%cf%89%cf%84%ce%bf-1