Ατύχημα από ηλεκτρικά αίτια ; Συνέπειες όχι μόνο για τον ηλεκτρολόγο αλλά και τον ιδιοκτήτη

Ατύχημα από ηλεκτρικά αίτια ; Συνέπειες όχι μόνο για τον ηλεκτρολόγο αλλά και τον ιδιοκτήτη

Οι  έλεγχοι και επανέλεγχοι ηλεκτρικών εγκαταστάσεων διενεργούνται  σύμφωνα με τις εκάστοτε ισχύουσες διατάξεις περί ελέγχου ηλεκτρικών εγκαταστάσεων και  πάντα από αδειούχο ηλεκτρολόγο που κατέχει νόμιμη άδεια και άδεια ασκήσεως επαγγέλματος δείτε κατηγορίες και διαστήματα electrician-eppingεπανελέγχων

Οι νομοθετημένες απαιτήσεις που υπάρχουν σχετικά με τους ελέγχους – επανελέγχους ηλεκτρικών εγκαταστάσεων  προβλέπουν και τις επιπτώσεις από την μη τήρηση τους .

Εφόσον μετά από ατύχημα ή δυστύχημα από ηλεκτρικά αίτια ή μετά από καταγγελία ή αυτεπάγγελτο έλεγχο διαπιστωθεί , κατά τον έλεγχο της εγκατάστασης ή μη τήρηση της Νομοθεσίας  μπορεί να προκύψουν τα ακόλουθα αποτελέσματα :

  • Οικονομικές και ποινικές κυρώσεις για τον ηλεκτρολόγο που την έχει ελέγξει και έχει υπογράψει την Υ.Δ.Ε.( Ν.3982 ΦΕΚ Α΄143/2011)
  • Οικονομικές και ποινικές κυρώσεις για τον ιδιοκτήτη/ χρήστη της εγκατάστασης έαν υπάρξει βλάβη τρίτων
  • Την μη ηλεκτροδότηση ή τη διακοπή της ηλεκτροδότηση της εγκατάστασης

Πηγή: Έντυπο «Ελέγξατε την Ηλεκτρική εγκατάσταση του σπιτιού σας ; » Ελ. Ινστιτούτο  Αν Χαλκού-  ΔΕΔΔΗΕ