Ανακυκλώστε τις παλιές σας λάμπες στους ειδικούς κάδους

Ανακυκλώστε τις παλιές σας λάμπες στους ειδικούς κάδους

Ανακυκλώστε τις παλιές σας λάμπες στους ειδικούς κάδους

 

Οι καμένες λάμπες όλων των ειδών και διαστάσεων με τη σωστή επεξεργασία και διαχείριση μπορούν να φανούν χρήσιμες μέσω  της ανακύκλωσης.

Ποιες λάμπες ανακυκλώνονται;
 
 • Λαμπτήρες εξοικονόμησης ενέργειας
 • Ευθύγραμμοι λαμπτήρες φθορισμού
 • Κυκλικοί λαμπτήρες φθορισμού
 • Λαμπτήρες ατμών νατρίων
 • Λαμπτήρες ατμών υδραργύρου
 • Λαμπτήρες διόδου εκπομπής φωτός LED

Γιατί  είναι αναγκαία η ανακύκλωση των λαμπτήρων ;

  1.Με την ανακύκλωση ανακτούνται  χρήσιμα υλικά:

 • μέταλλα σιδηρούχα
 • χαλκό
 • αλουμίνιο
 • γυαλί (που φτάνει στο 51%)
 • πλαστικό
 • πούδρα φθορισμού

Τα υλικά αυτά ανακυκλώνονται σε ποσοστό 98%.

2.Τα υλικά  αυτά δεν καταλήγουν στα απορρίμματα

Με αποτέλεσμα τον αυξημένο όγκο σκουπιδιών και τη δυσκολία διαχείρισης.

3.Επιτυγχάνεται  η σωστή διαχείριση του υδραργύρου

Ο υδράργυρος είναι ένα επικίνδυνο χημικό στοιχείο, και δεν πρέπει να διαφεύγει στο περιβάλλον.Με την ανακύκλωση επιτυγχάνεται  η ασφαλή συλλογή του και η επαναχρησιμοποίησή του.

Οι λάμπες θα πρέπει να τοποθετούνται με προσοχή στους κάδους ανακύκλωσης, ώστε να μη σπάζουν . Προτιμότερο θα ήταν  να τοποθετούνται στον κάδο χωρίς τη συσκευασία τους, η οποία αυξάνει τον χρόνο και το κόστος διαχείρισης.

Την ευθύνη της ανακύκλωσης των λαμπτήρων  έχει η εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. Από τον κάδο, τα υπό ανακύκλωση υλικά μεταφέρονται στους χώρους προσωρινής αποθήκευσής τους, όπου επανασυσκευάζονται για τη μεταφορά τους σε Γερμανία ή Βέλγιο, καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντίστοιχο εργοστάσιο ανακύκλωσης.

Οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι  συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος μέσω της ανακύκλωσης και προτρέπουμε τους καταναλωτές ηλεκτρικής ενέργειας να πράξουν το ίδιο

Στα γραφεία του Συνδέσμου  μας Δωδώνης 40 (πίσω από την Acs) υπάρχει κάδος ανακύκλωσης λαμπών .