ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΑΜΕΣΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ ΣΤΟ ΚΑΛΕΣΜΑ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΕΒΕΖΑΣ ΓΙΑ ΤΟ ΦΩΤΙΣΜΟ ΤΟΥ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΠΥΡΓΟΥ ΤΟΥ ΡΟΛΟΓΙΟΥ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Π. Ε. ΠΡΕΒΕΖΑΣ   Δωδώνης 40  Πρέβεζα   –  Τηλέφωνο:2682024911                        email:  sehpreveza@yahoo.gr   –    www.sehpreveza.gr

Aρ. Πρωτ.327               Πρέβεζα 23-06-2017

Αξιότιμε κύριε Δήμαρχε,

Ο Σύνδεσμος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Π.Ε. Πρέβεζας  είναι ιδιαίτερα ευαισθητοποιημένος σε θέματα που άπτονται της ασφάλειας των πολιτών  στον τομέα που μας αφορά ,αλλά δεν στέκεται μόνο εκεί . Θεωρούμε χρέος μας να προσφέρουμε εθελοντικά στον τόπο μας , μέσα από τις γνώσεις και την εμπειρία μας  , διότι θέλουμε να προσφέρουμε στην κοινωνία στην οποία ζούμε και δραστηριοποιούμαστε επαγγελματικά .

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν αποτελεί σε καμία περίπτωση άλλοθι, για την  υποβάθμιση και εγκατάλειψη των μνημείων. Ακόμα και αν τα μνημεία μας, είναι σε καλή κατάσταση , ακόμα και όταν τοποθετηθούν νέα φωτιστικά , σύντομα καταστρέφονται και αυτά από την έλλειψη συντήρησης ή λόγω δολιοφθοράς.

Χαρακτηριστικό  παράδειγμα, η παντελής έλλειψη φωτισμού του Ιστορικού πύργου του Ρολογιού , ύστερα από την βλάβη των υπαρχόντων φωτιστικών. Η επιστολή του Πολιτιστικού Συλλόγου Πρέβεζας και η έκκληση που απεύθυνε, κινητοποίησε τον Σύνδεσμο μας  και αποφάσισε να αναλάβει πρωτοβουλία για την επισκευή τους .

Ο Σύνδεσμος μας  προτίθεται να επισκευάσει τα φωτιστικά δαπέδου και τα φωτιστικά τύπου σπότ ,με τα υλικά που απαιτούνται για την ομαλή και κυρίως ασφαλή λειτουργία όσων διέρχονται το χώρο και είναι στη διάθεση των τεχνικών υπηρεσιών του Δήμου να συνδράμει όπου και όποτε χρειαστεί , πάντα με γνώμονα το καλό της πόλης και των δημοτών.

Οι προηγούμενες προσπάθειες του Συνδέσμου μας για προσφορά  προς τις υπηρεσίες του Δήμου έπεσαν στο κενό. Τα δε αιτήματα που σας υποβάλαμε ,ουδέποτε απαντήθηκαν, ως οφείλατε .

Η υποβολή αιτήματος σε μια δημόσια υπηρεσία (άρθρο 10 παρ.3 του Συντάγματος) ενεργοποιεί το δικαίωμα στον αιτούμενο να τύχη έγγραφης απάντησης εντός μάλιστα ορισμένης χρονικής προθεσμίας.

Επίσης, κατ’ εφαρμογή του Συντάγματος, η υποχρέωση της διοίκησης για έγγραφη απάντηση στα αντίστοιχα αιτήματα των πολιτών εντός ορισμένης προθεσμίας, ρυθμίζεται με τις διατάξεις του άρθρου 4, του Ν.2690/1999[2] Κώδικας Διοικητικής Διαδικασίας. Ειδικότερα προβλέπεται ότι οι δημόσιες υπηρεσίες, οι ΟΤΑ (α΄και β΄βαθμού – δήμοι και περιφέρειες αντίστοιχα) και τα ΝΠΔΔ, όταν υποβάλλονται αιτήσεις, οφείλουν να διεκπεραιώνουν τις υποθέσεις των ενδιαφερομένων και να αποφαίνονται για τα αιτήματά τους μέσα σε προθεσμία 50 ημερών, εφόσον από ειδικές διατάξεις δεν προβλέπονται μικρότερες προθεσμίες.

Επομένως  ,αναμένουμε την απάντηση των αρμόδιων υπηρεσιών του Δήμου .

Εκ  μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Σταύρου Κων/νος