ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΑΙΤΗΣΗ ΤΟΥ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΠΡΟΣ ΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΠΑΝΕΛΕΓΧΟ ΤΩΝ ΣΧΟΛΕΙΩΝ

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΕΡΓΟΛΑΒΩΝ
ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΩΝ Ν. ΠΡΕΒΕΖΑΣ Πρέβεζα 11 -5-2015
ΔΩΔΩΝΗΣ 40 ΠΡΕΒΕΖΑ
ΤΗΛ.2682024911
Email : sehpreveza.gr
www.sehpreveza.gr
ΑΡΙΘ. ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ 291

ΑΙΤΗΣΗ
Του Συνδέσμου Εργολάβων Ηλεκτρολόγων
Περιφερειακής ενότητας Πρέβεζας  

 

  Προς
Σχολική Επιτροπή Δήμου Πρέβεζας

Ο Σύλλογος Εργολάβων Ηλεκτρολόγων Πρέβεζας στα πλαίσια της εθελοντικής προσφοράς του στην τοπική κοινωνία και με γνώμονα πρωτίστως την ασφάλεια των μαθητών και εκπαιδευτικών στα σχολεία του Δήμου Πρέβεζας , προτίθεται να διενεργήσει δωρεάν επανέλεγχο των σχολείων για το έτος 2015-2016.

Ο ηλεκτρολογικός έλεγχος των σχολείων θα περιλαμβάνει :

-Τον έλεγχο των ρελέ διαρροής εντάσεως στους ηλεκτρικούς πίνακες , τα οποία προστατεύουν σε περίπτωση διαρροής τους χρήστες

-Την τοποθέτηση ρελέ διαρροής όπου δεν υπάρχει.

-Την διενέργεια ειδικών μετρήσεων όπως αντίσταση μόνωσης κ.τ.λ

-Γενικό οπτικό έλεγχο των ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων , για την ασφαλή χρήση τους από παιδιά και έφηβους

-Εκπόνηση Υ.Δ.Ε. δωρεάν για το κάθε σχολείο όπου δεν υπάρχει
Σύμφωνα με τον Αρ.Πρ .Φ 7.5/1816/86 ,το ΦΕΚ 470/ 5 Μαρτίου/2004 ,την Αρ.Πρ. Φ9.6/Οικ.7771/561 30-6-2011 και τα διαστήματα επανελέγχων στα δημόσια κτίρια , χώρους συνάθροισης κοινού απαιτείται πιστοποίηση και διενέργεια ελέγχου για την ασφαλή χρήση από τους πολίτες με νέα Υ.Δ.Ε κάθε έτος.

-Θα πραγματοποιηθούν μικροεπισκεύες βλαβών όπου κριθεί απαραίτητο

-Σε περίπτωση σημαντικών βλαβών για την ασφάλεια των μαθητών ,θα ενημερώνεται εγγράφως ο κάθε διευθυντής, λόγω της υπευθυνότητας του σε οποιοδήποτε ατύχημα και στη συνέχεια θα ενημερώνει ο ίδιος την Σχολική Επιτροπή του Δήμου, η οποία είναι συνυπεύθυνη για την ασφαλή λειτουργία των σχολείων .

Οι λόγοι που επιβάλουν αυτή μας την κίνηση είναι οι εξής διαπιστώσεις :

– Οι τεχνικές υπηρεσίες του Δήμου δεν έχουν ελέγξει τα σχολικά συγκροτήματα και δεν κατέχουν τον κατάλληλο εξοπλισμό για την διενέργεια ειδικών μετρήσεων σύμφωνα με τον ΕΛΟΤ 384 και την εκπόνηση Υ.Δ.Ε
– Η παλαιότητα μερικών σχολείων και οι αυξημένες ανάγκες που έχουν δημιουργηθεί (νέες αίθουσες υπολογιστών , τοποθέτηση κλιματιστικών, αίθουσες φυσικής , πολλά μηχανήματα όπως φωτοτυπικά κ.α.) επιβάλει νέο έλεγχο

Για τους πάνω λόγους, ζητούμε από την Σχολική Επιτροπή του Δήμου Πρέβεζας να συνδράμει στην εθελοντική προσπάθεια του συλλόγου μας , να μας επιτραπεί η διενέργεια του ηλεκτρολογικού ελέγχου των σχολείων και στη συνέχεια ενημέρωση των μαθητών με παρουσιάσεις για την ασφαλή χρήση του ηλεκτρικού ρεύματος και μοίρασμα ενημερωτικών φυλλαδίων.
Εάν οι μηχανολόγοι του δήμου επιθυμούν να βοηθήσουν και να παραβρεθούν κατά την διάρκεια του ελέγχου είμαστε ανοιχτοί σε συνεργασία .

Εκ μέρους του διοικητικού Συμβουλίου

Ο Πρόεδρος

Σταύρου Κων/νος midazolam average cost