Υ.Δ.Ε. ( Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη) Έλεγχος ή απλά ένα «σχέδιο » ;

Υ.Δ.Ε. ( Υπεύθυνη Δήλωση Εγκαταστάτη) Έλεγχος ή απλά ένα «σχέδιο » ;

Η έκδοση Υπεύθυνης Δήλωσης Εγκαταστάτη (ΥΔΕ) είναι αναγκαία για τον αρχικό έλεγχο πρίν την ηλεκτροδότηση κατοικίας ή επαγγελματικού χώρου  και τον επανέλεγχο ύστερα απο σοβαρή τροποποίηση
Αποδεικτικό στοιχείο του αρχικού  ελέγχου και του επανέλεγχου  ο οποίος πρέπει να γίνεται απο αδειούχο νόμιμο ηλεκτρολόγο αποτελεί η εκπόνηση των εντύπων της Υ.Δ.Ε.  συγκεκριμένα 4 εντύπων: Υπεύθυνη δήλωση Αδειούχου Ηλεκτρολόγου, Έκθεση Παράδοσης, Πρωτόκολλο Ελέγχου και Αναλυτικά σχέδια  με σημειωμένες τις θέσεις παροχών , πριζών, διακοπτών κ.λ.π.
Όταν ζητείται απο τον ΔΕΔΔΗΕ ένα  «σχέδιο  από ηλεκτρολόγο » ουσιαστικά ζητείται επανέλεγχος της ηλεκτρικής εγκατάστασης και όχι μια απλή αποτύπωση της οικίας ή του καταστήματος .
 
Αν η Υ.Δ.Ε. ήταν μια απλή αποτύπωση και όχι έλεγχος τότε θα μπορούσε να γίνει απο τον καθένα .
 
Οι  πολιτικοί μηχανικοί  θα  έδιναν μια κάτοψη της οικίας ή του καταστήματος  και οι ηλεκτρολόγοι απλά θα σχεδίαζαν τον πίνακα , τις πρίζες, τα φώτα κ.λ.π.  ή θα το έκανε και ο ίδιος ο πελάτης , απλά να σχεδιάσει τους χώρους , τις πρίζες και τα φώτα .Γνωρίζει που είναι αφού εκεί ζει, δεν θα ήταν πολύ απλό ;
Αν δεν είναι αυτό ,τι είναι τότε   και τι περιλαμβάνει ο έλεγχος ;
έλεγχος της κατάστασης των καλωδιώσεων και συμπλήρωση με αγωγούς γειώσεων όπου απαιτείται
έλεγχος στο  ρελέ διαφυγής εντάσεως, αν λειτουργεί σωστά και  τοποθέτηση ρελέ διαφυγής
εντάσεως όπου δεν υπάρχει
-αντικατάσταση των πριζών αν δεν ανταποκρίνονται στα πρότυπα ασφαλείας
-έλεγχος αν υπάρχουν ορατά  και επικίνδυνα καλώδια στους εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
– επιδιόρθωση του ηλεκτρολογικού πίνακα όπου κριθεί απαραίτητο
-μια σειρά απο μετρήσεις που πρέπει να γίνουν με τη χρήση ειδικών οργάνων
Εύκολα γίνεται αντιληπτό, ότι η έκδοση μιας Υ.Δ.Ε  δεν μπορεί να γίνει :
απο απόσταση ( να σταλεί ταχυδρομικώς  , χωρίς επιτόπιο  έλεγχο) δεν γίνεται έλεγχος και μετρήσεις χωρίς παρουσία του ηλεκτρολόγου στο χώρο
– με ένα αντίγραφο παλαιού «ηλεκτρολογικού  σχεδίου »   Στα προηγούμενα δεν ήταν υποχρεωτικές  όλες οι μετρήσεις και η συμπλήρωση 4 εντύπων  και το έντυπο ήταν μόνο ένα και διαφορετικό.
– με την προηγούμενη Υ.Δ.Ε  που έχει λήξει (  βγάζουμε μια φωτοτυπία και πηγαίνουμε σε όποιον βρούμε να πάρουμε την απαραίτητη υπογραφή ) Δεν γνωρίζει άραγε τις ευθύνες του αυτός που απλά θα βάλει την υπογραφή του; Το απαραίτητο παραστατικό απόδειξη ή τιμολόγιο ποιος θα το εκδώσει;
με την απλή επίσκεψη του ηλεκτρολόγου  και την απλή αποτύπωση των χώρων και των θέσεων των διακοπτών , πριζών κ.λ.π. Χωρίς μετρήσεις , δεν γίνεται έλεγχος  ,για  το λόγο αυτό  είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθεί πιστοποιημένο όργανο και στο Πρωτόκολλο Ελέγχου αναγράφεται ο τύπος και ο σειριακός αριθμός του.
Αν αντιληφθούμε την αναγκαιότητα  του έλεγχου και επανέλεγχου της ηλεκτρολογικής μας εγκατάστασης, στα αναγκαία απο το νόμο διαστήματα , θα προστατέψουμε τους νόμιμους ελεύθερους επαγγελματίες ηλεκτρολόγους αλλά  κυρίως θα προστατέψουμε  όλους  τους καταναλωτές-χρήστες ηλεκτρικής ενέργειας .

Επιτρέπεται η αντιγραφή μέρους ή όλο το άρθρο εφόσον αναγράφεται η πηγή .