Ο πίνακας είχε ρελέ και μου το έβγαλαν .Πειράζει;

 Το ρελέ διαρροής εντάσεως (αντιηλεκτροπληξιακός διακόπτης ) παρέχει  προστασία απο τον κίνδυνο ηλεκτροπληξίας  και πυρκαγιάς απο ηλεκτρικά αίτια. Το ρελέ διαρροής εντάσεως  τοποθετείται υποχρεωτικά τις νέες εγκαταστάσεις  και στις παλαιές…

Περισσότερα...

Το φις σούκω μου, μπαίνει στην τριπολική πρίζα άρα είναι σωστό ;

Έχει διαπιστωθεί ,ότι σε παλιές οικίες και καταστήματα, υπάρχουν ακόμα πρίζες με τρείς τρύπες (τριπολικές ) , στις πρίζες αυτές έμπαιναν φις   όμοια που εφάρμοζαν ακριβώς .Τα φις αυτά δεν…

Περισσότερα...

Οι ηλεκτρολογικές σωληνώσεις τοποθετούνται ευθεία ή λοξά ;

 Το στάδιο του σκαψίματος των τοίχων  και στη συνέχεια οι σωληνώσεις  και η τοποθέτηση των κυτίων διακλάδωσης και διακοπτών- πριζών κ.λ.π. είναι καίριο και προδικάζει την σωστή  όδευση των καλωδίων…

Περισσότερα...

Το ήξερες; Ο νόμιμος ηλεκτρολόγος ελέγχεται για τις υπηρεσίες του

Για την προστασία των συμφερόντων των καταναλωτών-χρηστών  ηλεκτρικής ενέργειας και γενικότερα των αποδεκτών των υπηρεσιών που παρέχονται από τους ηλεκτρολόγους εγκαταστάτες  (δηλαδή τους ασκούντες επαγγελματική δραστηριότητα σύμφωνα με το Άρθρο…

Περισσότερα...

Υποχρεώσεις του ηλεκτρολόγου απέναντι σε συναδέλφους

  Ο Αδειούχος ελεύθερος επαγγελματίας ηλεκτρολόγος ,έχει  υποχρεώσεις απέναντι στους άλλους συναδέλφους. Οι υποχρεώσεις αυτές ,κατηγοριοποιούνται σε συμβατικές που αναγράφονται στα καταστατικά των σωματείων  ,υποχρεωτικές δηλαδή την συμμόρφωση στην  κείμενη…

Περισσότερα...

Βοηθητικό προσωπικό ηλεκτρολόγου .Τι κάνει;

 Σύμφωνα με το  Π.Δ. 108/2013 ‘Αρθρο  4  Παράγραφος 8. Βοηθητικό προσωπικό:< Η εκτέλεση επιμέρους εργασιών αναγκαίων για την υλοποίηση (κατασκευή) νέων ηλεκτρολογικών εγκαταστάσεων, υφισταμένων ή νέων εγκαταστάσεων, και ιδίως βοηθητικών…

Περισσότερα...