Γιατί να ανακυκλώσω τις καμμένες λάμπες στους ειδικούς κάδους ;

Γιατί να ανακυκλώσω τις καμμένες λάμπες στους ειδικούς κάδους ;

Η λάμπα μας κάηκε , άρα αφού δεν μπορεί να επιτελέσει το καθήκον της, δηλαδή να φωτογραφια καδος ανακύκλωσηςμας δώσει  φώς, είναι άχρηστη  .Όχι βέβαια, γιατί μπορεί να προσφέρει πολλά ακόμα. Πώς;

Μέσω της ανακύκλωσης, που αναπτύσσεται πια και στον τομέα των λαμπτήρων και των φωτιστικών.

Την ευθύνη της ανακύκλωσης των λαμπτήρων στην Ελλάδα  έχει η εταιρεία Ανακύκλωση Συσκευών Α.Ε. η οποία είναι υπεύθυνη για την ανακύκλωση ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών συσκευών και λαμπτήρων.«Οι λάμπες συλλέγονται σε ειδικούς κάδους ανακύκλωσης, αποκλειστικά για φωτιστικά είδη. Οι κάδοι είναι μεταλλικοί και είναι  εγκατεστημένοι είτε σε καταστήματα πώλησης  συναφών ειδών είτε σε διάφορους  δημοτικούς χώρους .Ποιες λάμπες ανακυκλώνονται;

 •  οι λάμπες εκκένωσης αερίων
 • οι ευθείς λαμπτήρες φθορισμού
 • οι λαμπτήρες φθορισμού μικρών διαστάσεων
 • οι κυκλικές φθορισμού  που βάζουμε συνήθως στις κουζίνες
 • οι λάμπες εξοικονόμησης ενέργειας και όσες η συσκευασία τους έχει το σήμα του διαγραμμένου κάδου.

Προσοχή, δεν ανακυκλώνονται οι παλιές λάμπες πυρακτώσεως.

Γιατί  πρέπει να ανακυκλώσουμε τις καμμένες λάμπες μας ;

  1.Με την ανακύκλωση ανακτούμε χρήσιμα υλικά:

 • μέταλλα σιδηρούχα
 • χαλκό
 • αλουμίνιο
 • γυαλί (που φτάνει στο 51%)
 • πλαστικό
 • πούδρα φθορισμού

Τα υλικά αυτά ανακυκλώνονται σε ποσοστό 98%.

2.Τα υλικά  αυτά δεν καταλήγουν στα απορρίμματα

Με αποτέλεσμα τον αυξημένο όγκο σκουπιδιών και τη δυσκολία διαχείρισης.

3.Επιτυγχάνουμε  τη σωστή διαχείριση του υδραργύρου

Ο υδράργυρος είναι ένα επικίνδυνο χημικό στοιχείο, και δεν πρέπει να διαφεύγει στο περιβάλλον.Τουναντίον με την ανακύκλωση επιτυγχάνεται  η ασφαλή συλλογή του και η επαναχρησιμοποίησή του.

Τι πρέπει να προσέξουμε όταν εναποθετούμε τις λάμπες στον κάδο ανακύκλωσης ;

Οι λάμπες θα πρέπει να τοποθετούνται με προσοχή στους κάδους ανακύκλωσης, ώστε να μη σπάζουν . Επίσης, οι λάμπες πρέπει να τοποθετούνται στον κάδο χωρίς τη συσκευασία τους, η οποία αυξάνει τον χρόνο και το κόστος διαχείρισης.

Από τον κάδο, τα υπό ανακύκλωση υλικά μεταφέρονται στους χώρους προσωρινής αποθήκευσής τους, όπου επανασυσκευάζονται για τη μεταφορά τους σε Γερμανία ή Βέλγιο, καθώς στην Ελλάδα δεν υπάρχει αντίστοιχο εργοστάσιο ανακύκλωσης.

Περισσότερες λεπτομέρειες  : στη σελίδα της Φωτοκύκλωση Α.Ε.

Στα γραφεία του συλλόγου μας ,στον εξωτερικό χώρο ,υπάρχει κάδος ανακύκλωσης λαμπών γιατί όλοι πρέπει να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος.

Εμείς οι επαγγελματίες ηλεκτρολόγοι λόγω του μεγάλου όγκου των καμμένων  λαμπών που διαχειριζόμαστε, κύριως  κατά την διάρκεια των αποξηλώσεων απο καταστήματα επιλέγουμε να συμβάλλουμε στην προστασία του περιβάλλοντος και ανακυκλώνουμε εσείς θα  ακολουθήσετε;