Έχετε το αυτοκόλητο της ΠΟΣΕΗ στον πίνακα σας , τι σας δείχνει ;

Έχετε το αυτοκόλητο της ΠΟΣΕΗ στον πίνακα σας , τι σας δείχνει ;

Το επίσημο αυτό αυτοκόλλητο της Πανελληνιας Ομοσπονδίας  Σωματείων Εργοληπτών aytokolito posehΗλεκτρολόγων, επικολλάται στον ηλεκτρολογικό πίνακα μετά το πέρας  του αρχικού ελέγχου ή του επανελέγχου κάθε οικίας ή επαγγελματικού χώρου.

Στόχοι:

1) Η ενιαία μηχανογράφηση των Υ.Δ.Ε μέσα από το σύστημα της Π.Ο.Σ.Ε.Η

2) Η αποτύπωση των στοιχείων του Εγκαταστάτη στον Πίνακα για διαφημιστικούς λόγους και για την κατά το δυνατόν απομόνωση των λαθραίων.

Ειδικότερα ,οι πληροφορίες που αποκομίζετε είναι οι εξής :

-Την ημερομηνία κατά την οποία λήγει ο επανέλεγχος και θα πρέπει εγκαίρως να φροντίσετε  για τη διενέργεια νέου ελέγχου της ηλεκτρολογικής σας  εγκατάστασης .

-Το όνομα του ηλεκτρολόγου εγκαταστάτη που διενήργησε τον έλεγχο της ηλεκτρολογικής σας εγκατάστασης

-Το τηλέφωνο του ηλεκτρολόγου , ούτως ώστε σε περίπτωση ανάγκης να είναι άμεσα προσιτό απο όλους τους χρήστες

-Τον αριθμό της αδείας του, για να μπορεί όποιος  επιθυμεί να ελέγχει την νομιμότητα της

-Τον μοναδικό αριθμό πρωτοκόλλου που παρέχει στα σωματεία η Π.Ο.Σ.Ε.Η,  για να επιβεβαιώσει τη νομιμότητα του σωματείου, στο οποίο ανήκει ο ηλεκτρολόγος  που έκανε τον έλεγχο.

Υπενθύμιση  :

Πρέπει να ελέγχετε το ρελέ προστασίας ( ρελέ διαρροής εντάσεως ) κάθε 3 μήνες με το κουμπί τέστ

Ο ηλεκτρολόγος εγκαταστάτης που διενήργησε τον έλεγχο, επειδή έχει και την ευθύνη  αυτού , έχει το δικαίωμα να κολλήσει το αυτοκόλλητο με το κόκκινο στρογγυλό σήμα με τέτοιο τρόπο στον ηλεκτρικό πίνακα , ουτως ώστε σε περίπτωση  παρέμβασης απο τρίτο πρόσωπο να παύει και η εγγύηση που παρέχει .

Επιτρέπετε η αντιγραφή μέρους ή όλου του άρθρου εφόσον αναγράφεται η πηγή.